Tlačové správy 2018

Zlý stav mostov môže negatívne zasiahnuť do životov ľudí vo viacerých regiónoch

Kliknite sem pre podrobnejšiu analytickú informáciu . Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vypracoval odbornú štúdiu zameranú na stav mostov na cestách II. a III. triedy....

Zásadné informácie od občanov úrad priebežne zapracováva do tematických kontrol

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky sa širokej verejnosti vo zvýšenej miere otvára už dva a pol roka. Snahou národnej autority v oblasti externej kontroly je rozšíriť...

Kontrolóri v roku 2018 komplexne preveria lesy, zmluvné vzťahy aj vedecké parky

Priority Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky sa v roku 2018 orientujú na najvýznamnejšie oblasti verejných politík ako zdravie, vzdelávanie, výskum a vývoj, či...