Tlačové správy 2018

Čistota ovzdušia výraznou mierou ovplyvňuje zdravie ľudí a kvalitu života v regiónoch

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) ukončil kontrolu zameranú na plnenie záväzkov našej krajiny pri ochrane kvality ovzdušia s pomocou finančných prostriedkov...

Nezamestnanosť sa znižuje aj kvôli tomu, že ľudia sa môžu zamestnať len na dohodu

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) preveroval projekt REPAS, ktorý je zameraný na pružné a cielené vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie podľa požiadaviek...

Analytici NKÚ SR predstavili návrh prioritných oblastí kontroly na rok 2019

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky zorganizoval pracovný seminár k príprave plánu kontrolnej činnosti na rok 2019. Stretnutie bolo venované predstaveniu návrhu prioritných oblastí...

Predstavitelia GP, PMÚ, NKÚ podpísali s predsedom ÚVO dohody o spolupráci (TASR)

Správa vydaná agentúrou TASR. Predstavitelia GP, PMÚ, NKÚ podpísali s predsedom ÚVO dohody o spolupráci Bratislava 15. marca - Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav...

Čerpanie eurofondov je rizikové, a preto je dlhodobo v pozornosti slovenských kontrolórov

Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky sa intenzívne venujú otázkam, ktoré súvisia s využívaním nielen prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ale tiež financií tečúcich na...

Karol Mitrík odsudzuje beštiálnu vraždu a vyjadruje solidaritu s novinármi

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Karol Mitrík vyjadruje hlbokú sústrasť rodinám a príbuzným novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. 26. február...

Rezort zdravotníctva naštartoval systemové zmeny, pomáhajú mu aj odporúčania kontrolórov

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) ukončil komplexnú kontrolu zdravotníctva štvrtou etapou, v rámci ktorej sa zameral na zdravotné poisťovne (ZP) a samotné Ministerstvo...

Predseda NKÚ SR Mitrík informuje vládu o stave medzinárodnej biosférickej rezervácie

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (NKÚ SR) Karol Mitrík sa od júla minulého roka zúčastňuje rokovaní Vlády SR a môže tak osobne informovať premiéra a ministrov...

Študentov vysokých škôl ubúda, financovanie obnovy internátov je výrazne poddimenzované

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) uskutočnil kontrolu zameranú na financovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl (VVŠ), zároveň zhodnocoval stav a nakladanie...

Bločková lotéria pomohla vzdelávať, opatrenia vlády prispeli k boju proti podvodom na DPH

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky zrealizoval kontrolu zameranú na účinnosť opatrení v boji s podvodmi na dani z pridanej hodnoty. Kontrolóri preverovali dosah, finančnú...