Tlačové správy 2018

NKÚ SR sa pozrie na rozvoj dopravnej infraštruktúry, progres v informatizácii spoločnosti, či na investície do vzdelávania

Objem výdavkov z národných, európskych finančných zdrojov na realizáciu jednotlivých verejných politík, miera významnosti, ale i hladina identifikovaného rizika. To sú rozhodujúce faktory,...

Kontrolóri upozorňujú na výrazné rezervy pri modernizácii verejných prístavov na Dunaji

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) preveril fungovanie spoločnosti Verejné prístavy, a. s. Kontrola za obdobie rokov 2014 až 2016 sa týkala plnenia strategických zámerov...

Prostriedky na odkanalizovanie Slovensko nevyužíva tak účinne a efektívne, ako sa plánovalo

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) uskutočnil kontrolnú akciu, ktorej cieľom bolo preveriť, ako boli vynakladané verejné prostriedky na odkanalizovanie v rámci...

Najvyšší ústavní činitelia sú opäť informovaní o najnovších a zásadných zisteniach slovenských kontrolórov

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (NKÚ SR) Karol Mitrík zaslal trom najvyšším ústavným činiteľom štvrťročnú správu o závažných zisteniach z kontrol, ktoré úrad...

Slovensko zaostáva pri plnení európskych záväzkov v oblasti energetických úspor

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) preveril, ako Slovensko dodržiava svoje záväzky voči Európskej únii v oblasti úspor energie, najmä v budovách ústredných orgánov...

NKÚ: Systém hospodárenia štátneho podniku Hydromeliorácie je na vážnu úvahu (TASR)

Správa vydaná agentúrou TASR. NKÚ: Systém hospodárenia štátneho podniku Hydromeliorácie je na vážnu úvahu Bratislava 4. apríla – Systém hospodárenia štátneho podniku...

K. Mitrík: Povinnosťou NKÚ je uskutočňovať kontroly v najvyššej kvalite (TASR)

Správa vydaná agentúrou TASR. Bratislava 5. apríla – Povinnosťou Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) je uskutočňovať kontroly v najvyššej kvalite a poskytovať občanom správy, ktoré...

NKÚ chce byť modelovou štátnou organizáciou, preto prijíma viaceré opatrenia (TASR)

Správa zverejnená agentúrou TASR. Bratislava 4. apríla – Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) sa snaží pôsobiť ako národná autorita v oblasti kontroly a poskytovať inštitúciám skutočný...

Slovensko zvládlo predsedníctvo úspešne, kontrolóri však zistili viacero porušení zákonov

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) od tohto roka spúšťa nový spôsob komunikácie s verejnosťou i médiami. Okrem štandardných písaných tlačových správ bude úrad...

Transparentnosť procesov a časová tieseň sú najvážnejšie problémy pri čerpaní eurofondov

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) nadviazal na kontrolu procesov rozhodovania o európskej finančnej pomoci z roku 2016, pri ktorej identifikoval závažné...