Tlačové správy 2018

Parlament zriadi kontrolný výbor pre prerokúvanie zistení NKÚ SR

Aktuálne výzvy, pred ktorými stojí národná autorita pre oblasť externej kontroly a modelovanie, či plánovanie kontrolnej činnosti boli obsahom stretnutia druhého najvyššieho ústavného...

NKÚ SR sa pozrie na rozvoj dopravnej infraštruktúry, progres v informatizácii spoločnosti, či na investície do vzdelávania

Bratislava 3. mája 2018 - Objem výdavkov z národných, európskych finančných zdrojov na realizáciu jednotlivých verejných politík, miera významnosti, ale i hladina identifikovaného...

NKÚ SR sa pozrie na rozvoj dopravnej infraštruktúry, progres v informatizácii spoločnosti, či na investície do vzdelávania

Objem výdavkov z národných, európskych finančných zdrojov na realizáciu jednotlivých verejných politík, miera významnosti, ale i hladina identifikovaného rizika. To sú rozhodujúce faktory,...

Kontrolóri upozorňujú na výrazné rezervy pri modernizácii verejných prístavov na Dunaji

Bratislava 27. apríla 2018 - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) preveril fungovanie spoločnosti Verejné prístavy, a. s. Kontrola za obdobie rokov 2014 až 2016 sa týkala plnenia...

Prostriedky na odkanalizovanie Slovensko nevyužíva tak účinne a efektívne, ako sa plánovalo

Bratislava 20 apríla 2018 - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) uskutočnil kontrolnú akciu, ktorej cieľom bolo preveriť, ako boli vynakladané verejné prostriedky na...

Prostriedky na odkanalizovanie Slovensko nevyužíva tak účinne a efektívne, ako sa plánovalo

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) uskutočnil kontrolnú akciu, ktorej cieľom bolo preveriť, ako boli vynakladané verejné prostriedky na odkanalizovanie v rámci Operačného...

Najvyšší ústavní činitelia sú opäť informovaní o najnovších a zásadných zisteniach slovenských kontrolórov

Bratislava 16. apríla 2018 - Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (NKÚ SR) Karol Mitrík zaslal trom najvyšším ústavným činiteľom štvrťročnú správu o závažných...

Najvyšší ústavní činitelia sú opäť informovaní o najnovších a zásadných zisteniach slovenských kontrolórov

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (NKÚ SR) Karol Mitrík zaslal trom najvyšším ústavným činiteľom štvrťročnú správu o závažných zisteniach z kontrol, ktoré úrad...

Slovensko zaostáva pri plnení európskych záväzkov v oblasti energetických úspor

Bratislava 13. apríla 2018 - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) preveril, ako Slovensko dodržiava svoje záväzky voči Európskej únii v oblasti úspor energie, najmä...

Slovensko zaostáva pri plnení európskych záväzkov v oblasti energetických úspor

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) preveril, ako Slovensko dodržiava svoje záväzky voči Európskej únii v oblasti úspor energie, najmä v budovách ústredných orgánov...