Tlačové správy 2018

Späť

Zásadné informácie od občanov úrad priebežne zapracováva do tematických kontrol

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky sa širokej verejnosti vo zvýšenej miere otvára už dva a pol roka. Snahou národnej autority v oblasti externej kontroly je rozšíriť komunikáciu s občanmi prostredníctvom rozličných komunikačných kanálov. Jedným z nich je aj možnosť zaslania podnetov občanmi, poslancami, inštitúciami, ktoré na úrad prichádzajú celoročne poštou, elektronicky ako aj cez online formulár na webovom sídle úradu.

Čítať ďalej