Tlačové správy 2016

Späť

Strategické projekty si vyžadujú dôsledné riadenie a transparentné rozhodovanie

Najvyšší kontrolný úrad SR ukončil kontrolu na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorej cieľom bolo posúdiť nastavenie riadiacich mechanizmov a procesov pri schvaľovaní veľkých infraštruktúrnych projektov zo strany rezortu dopravy.

Čítať ďalej