Výročné správy

Služba informovania sa o výsledkoch kontrol NKÚ SR umožňuje zobrazenie výsledkov o vykonanej kontrole automaticky podľa údajov z Kontrolórskeho informačného systému.

Výsledky kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR nájdete na tomto linku.