Informovanie sa o výsledkoch kontroly

Služba Informovanie sa o výsledkoch kontroly umožňuje informovanie o kontrolách a zobrazenie výsledkov o vykonanej kontrole automaticky podľa údajov z Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR.

  • Pre následné využívanie služby "Informovanie sa o výsledkoch kontrol NKÚ SR" Vám odporúčame, aby ste sa prihlásili. Prosím prihláste sa . Po prihlásení Vám budú prístupné dodatočné informácie.

Meno postačuje zadať čiastočne t.j. úrad nájde pri urad, ura atď. IČO zadajte celé alebo použite hviezdičku * ako náhradný znak/znaky.

Ukazujem 1 - 30 z 1526 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp
PopisVeľkosťZverejnenýSubjekt
pdfOchrana pred povodňami v SR - kontrola opatrení.pdf - Povodne - kontrola opatrení1,1MB28.9.2023
pdfNúdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.pdf - Skladovanie ropy1,5MB27.9.2023
pdfObnova a rekonštrukcia študentských domovov.pdf - VŠ Internáty1,2MB8.9.2023
pdfLetové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik.pdf - LPS SR1,3MB25.8.2023
pdfRozhodnutia obcí a miest v elektronickej podobe.pdf - e - Rozhodnutia samosprávy999k18.8.2023
pdfČistiarne odpadových vôd a odkanalizovanie SR.pdf - ČOV688k11.8.2023
pdfPoplatok za rozvoj v samospráve.pdf - Poplatok za rozvoj1,7MB4.8.2023
pdfSystém poskytovania a uhrádzania finančných prostriedkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny.pdf - Príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny1,1MB21.7.2023
pdfVyužívanie Elektronického systému monitoringu obvinených a odsúdených osôb.pdf - ESMO1,3MB26.5.2023
pdfPríjmy obcí na poskytovanie kvalitných služieb občanom počas pandémie.pdf - Príjmy obcí v pandémii995k24.5.2023
pdfVymáhanie nedoplatkov v samospráve.pdf - Vymáhanie nedoplatkov v samospráve1,4MB19.5.2023
pdfPoskytovanie pomoci v hmotnej núdzi.pdf - Pomoc v hmotnej núdzi1,3MB19.5.2023
pdfSystém prenájmu poľovných pozemkov.pdf - Poľovné pozemky1,1MB5.5.2023
pdfŠtátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021).pdf - ŠPS EZ 2016 - 20211,4MB5.4.2023
pdfHospodárenie v NDS, a. s..pdf - NDS, a.s.1,2MB30.3.2023
pdfSpráva prepadnutého majetku.pdf - Prepadnutý majetok865k24.3.2023
pdfSpotrebiteľské práva občana.pdf - Spotrebiteľské práva1,2MB17.3.2023
pdfSystém modernizácie osobných vlakových súprav.pdf - Modernizácia ŽKV886k7.3.2023
pdfObnova verejných budov.pdf - Budovy1,1MB27.2.2023
pdfBezpečnostné služby ako jedna z foriem ochrany majetku vo verejnej správe.pdf - Bezpečnostné služby843k17.2.2023
pdfHospodárenie Slovenského národného divadla.pdf - SND1,1MB14.2.2023
pdfRegister právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.pdf - Register PO793k10.2.2023
pdfSystém programového rozpočtovania v štátnej správe.pdf - Programové rozpočtovanie MPSVR SR1,1MB3.2.2023
pdfSystém riadenia, financovania a plnenia vybraných úloh NPPC.pdf - NPPC1,3MB20.12.2022
pdfRizikové pohľadávky štátnych finančných inštitúcií.pdf - Rizikové pohľadávky bánk508k17.12.2022
pdfVyužívanie systému eZdravie.pdf - eHealth1,1MB1.12.2022
pdfImplementácia klasifikačného systému DRG v podmienkach Slovenskej republiky.pdf - Implementácia systému SK – DRG1,1MB1.12.2022
pdfNárodné zdravotné registre NCZI.pdf - Registre NCZI1,1MB1.12.2022
pdfKontrola hospodárenia vybraných poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby.pdf - Štátne záchranky677k1.12.2022
pdfPortály a systémy v Centre vedeckotechnických informácií Slovenskej republiky.pdf - CVTI SR859k18.11.2022
Ukazujem 1 - 30 z 1526 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp
Verzia 5.7.0