Zmluvy


Načítavam


Názov zmluvyČíslo zmluvyÚčastník zmluvyHodnota predmetu zmluvyDátum uzatvorenia zmluvyDátum nadobudnutia účinnosti zmluvyDátum skončenia platnosti zmluvy
Zmluva č. Z/15/2020 o nájme nebytových priestorov Z/15/2020 S.W.A.T. Security s.r.o. Cabanova 14, 841 02 Bratislava 48,00 29.07.2020 01.09.2020 31.08.2023
Darovacia zmluva č. Z/8/2020 Z/8/2020 Obec BajerovceObecný úrad č. 114, 082 73 Šarišské Dravce 0 17.07.2020 29.08.2020 --
Darovacia zmluva č. Z/9/2020 Z/9/2020 Rímskokatolícka cirkev, farnosť DedinkyDedinky 71, 049 73 Dedinky 0 15.07.2020 29.08.2020 --
Servisná zmluva Z/16/2020 Hilka, s.r.o.Vajnorská 173, 831 04 Bratislava 75 516,84 24.08.2020 01.01.2021 31.12.2024
Zmluva o poskytovaní služieb Z/14/2020 S.W.A.T Security, s. r. o. Cabanova 14, 841 02 Bratislava 249 655,68 14.07.2020 01.09.2020 31.08.2023
Kúpna zmluva Z/13/2020 DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30, 821 04 Bratislava 31397549 38 272,67 09.07.2020 10.07.2020 --
Zmluva na dodanie kotlov a ich kontrola Z/12/2020 Miteco spol. s r. o. Popradská 20, 821 06 Bratislava 35898976 25 699,09 09.07.2020 10.07.2020 --
Kúpna zmluva Z/11/2020 AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava 35728311 13 988,16 07.07.2020 09.07.2020 --
Zmluva o dielo Z/10/2020 RI - PEX s.r.o. Slnečná 15, 044 42 Rozhanovce 46465081 20 999,92 29.06.2020 01.07.2020 --
Zmluva o dielo Z/7/2020 JUTEX SLOVAKIA, s. r. o. Ivánska cesta 2, 821 0 Bratislava IČO: 36250643 10 561,93 16.06.2020 17.06.2020 --
Mandátna zmluva Z/6/2020 Jana Širková Badiaková 23/2, 974 01 Riečka 32013604 360,00 03.06.2020 10.06.2020 --
Zmluva o dielo Z/5/2020 Stanislav Buzalka B-spol Srnčia 74/3, 969 01 Banská Štiavnica 40043797 13 689,60 22.05.2020 26.05.2020 --
Zmluva o nájme zariadení a poskytovaní služieb Z/4/2020 DIMATZ, s. r. o. F. Urbánka 2459/23, 052 01 Spišská Nová Ves 50415191 1 16.04.2020 18.04.2020 --
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zamestnancov NKÚ SR D2/2020/Z19/2019 Základná organizácia Slovenského odborového zväzu SLOVES zamestnancov NKÚ SR 0 16.04.2020 18.04.2020 --
Zmluva o dielo Z/3/2020 MAPETSTAV s.r.o. Kuchyňa 442, 90052 Kuchyňa 44342535 28 773,66 17.03.2020 13.07.2020 --
Rámcová dohoda č. Z-001467/2020/1158/KJH Dodanie tovaru s potlačou pre NKÚ SR Z/2/2020 Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2C, 821 04 Bratislava 35736534 6 772,50 09.03.2020 11.03.2020 --
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 8-891-012243 Z/1/2020 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, Slovenská republika IČO: 285,6 18.02.2020 16.03.2020 12.07.2020
Dodatok č. 4 k Zamestnávateľskej zmluve č. 2013116 D4/Z2013116 Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 0 09.02.2020 06.02.2020 --
Dodatok č. 4 k zamestnávateľskej zmluve č. 107000537 D4/107000537 AXA d. d. s, a. s. Kolárska 6, 811 06 Bratislava 0 22.01.2020 01.02.2020 --
Dodatok č. 4 k zamestnávateľskej zmluve č. 100004224 D4/100004224 STABILITA, d. d. s., a. s. Bačíkova 5, 040 01 Košice 0 28.01.2020 30.01.2020 --
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zamestnancov NKÚ SR D1/2020/Z12/2019 Základná organizácia Slovenského odborového zväzu SLOVES zamestnancov NKÚ SR Priemyselná 2, Bratislava 145 687,51 28.01.2020 30.01.2020 --
Poistná zmluva č. 2-629-301821 Z/41/2019 Colonnade Insurance S.A., pob. poisťovne z iného členského štátu Moldavská cesta 8B, 04280 Košice 4 404,00 10.12.2019 01.01.2020 --
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-03 Z/40/2019 Pow-en a.s. Prievozská 4B, 82109 Bratislava 24 300,12 26.11.2019 01.01.2020 --
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-01 Z/39/2019 Slovenský plynárenský priemysel. a. s. Mlynské Nivy 44a, 825 11 Bratislava 0 26.11.2019 27.11.2019 --
Zmluva o poskytovaní odborných služieb Z/38/2019 SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava 2 000 25.11.2019 26.11.2019 --
Mandátna zmluva Z/35/2019 Jana Širková - obchodná a inžinierska činnosť Riečka, Badiaková 23/2, 974 01 Banská Bystrica 336,00 € 26.10.2019 05.11.2019 --
Zmluva o dielo Z/37/2019 OXUR s.r.o. Kralická 91/43, 976 34 Králiky 7 770,37 € 14.10.2019 25.10.2019 --
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Z/36/20198 Stredoslovenská distribučná, a. s. Pri Rajčianske 2927/8, 010 47 Žilina 0 18.10.2019 23.10.2019 --
Z/31/2019 Z/31/2019 Obec Nižný Slavkov Obecný úrad 102, 082 75 Nižný Slavkov 0 19.08.2019 27.09.2019 --
Darovacia zmluva Z/24/2019 Centrum MEMORY, n. o. Mlynarovičova 21, 851 03 Bratislava 0 28.06.2019 27.09.2019 --
Ukazujem 1 - 30 z 292 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp

Verzia 4.24.9