Zmluvy


Načítavam


Názov zmluvyČíslo zmluvyÚčastník zmluvyHodnota predmetu zmluvyDátum uzatvorenia zmluvyDátum nadobudnutia účinnosti zmluvyDátum skončenia platnosti zmluvy
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CQH6 Z/11/2023 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 517 114,69 10.05.2023 16.05.2023 --
Zmluva na dodanie licencií Microsoft System Center Z/62/2022 exe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04 38 899,20 30.11.2022 06.12.2022 --
Dodatok k zmluve o dielo D1/Z38/2022/2022 TRI H STAV, s.r.o. Opatovská cesta 41/1758, 040 01 Košice - Vyšné Opátske 4 534,69 30.11.2022 02.12.2022 --
Poistná zmluva Z/61/2022 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice 1 000,00 30.11.2022 01.01.2023 --
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb Z/58/2022 Orange Slovensko, a. s. Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 0 04.11.2022 23.11.2022 --
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Z/60/2022 Ing. Helena Polónyi - QA, s. r. o. Nová 308/59, 931 01 Šamorín 5000 16.11.2022 01.01.2023 --
Dohoda o hromadnom uzatvorení Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných dostupných služieb Z/58/2022 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 0 04.11.2022 23.11.2022 --
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu Z/57/2022 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Mlynské luhy 4, 821 04 Bratislava 0 09.11.2022 11.11.2022 --
Rámcová dohoda - dodanie hygienických potrieb Z/56/2022 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Wolkrova 5, P. O. BOX 212, 851 01 Bratislava 5 36 923,18 26.10.2022 01.01.2023 --
Dohoda o hromadnom uzatvorení Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Z/52/2022 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 0 13.09.2022 20.10.2022 --
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb Z/55/2022 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 0 13.09.2022 20.10.2022 --
Dohoda o hromadnom uzatvorení Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Z/54/2022 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 0 13.09.2022 20.10.2022 --
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb Z/53/2022 Orange lLovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 0 13.09.2022 20.10.2022 --
Zmluva na dodanie licencií Fabasoft a eGov Suite a EntSearch fulltextové vyhľadávanie Z/51/2022 Asseco Central Europe, a. s. Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava 96 000,00 30.09.2022 13.10.2022 --
Zmluva o poskytovaní služieb Z/47/2022 MIKROHUKO, spol. s r. o. Kollárova 11, 974 00 Banská Bystrica 3 600,00 06.10.2022 12.10.2022 --
Zmluva o dielo Z/49/2022 MIKROHUKKO, spol. s r. o. Kollárova 11, 974 01 Banská Bystrica 2 920,80 04.10.2022 12.10.2022 --
Zmluva o dielo Z/48/2022 MIKROHUKO, spol. s r. o. Kollárova 11, 974 01 Banská Bystrica 13 956,00 04.10.2022 12.10.2022 --
Kúpna zmluva Z/50/2022 DANUBIASERVICE, a. s. Rožňavská 30, 821 04 Bratislava 45 284,72 30.09.2022 12.10.2022 --
Kúpna zmluva Z/46/2022 FALCO SLOVAKIA, s. r. o. Kopčianska 8-10, 851 01 Bratislava 50 999,64 04.10.2022 08.10.2022 --
Kúpna zmluva Z/45/2022 FALCO SLOVAKIA, s. r. o. Kopčianska 8-10, 851 01 Bratislava 5 669,16 05.10.2022 08.10.2022 --
Kúpna zmluva Z/44/2022 FALCO SLOVAKIA, s. r. o. Kopčianska 8-10,851 01 Bratislava 4 542,72 04.10.2022 08.10.2022 --
Zmluva o dielo Z/43/2022 IS - Industry Solutions, a. s. M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina 128 125,92 06.10.2022 04.10.2022 --
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Z/42/2022 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 0 03.10.2022 6.10.2022 --
Zmluva o dielo Z/40/2022 MIKI SYSTÉMY, s.r.o. Stará Vajnorská 3022/37, Bratislava 13 270,44 29.09.2022 6.10.2022 --
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely Z/39/2022 Ing. Marián Miškanin, PhD. 0 28.09.2022 29.09.2022 --
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Z/36/2022 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 0 05.09.2022 28.09.2022 --
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Z/34/2022 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 0 05.09.2022 28.9.2022 --
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb Z/35/2022 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 0 05.09.2022 28.09.2022 --
Rácová dohoda na dodanie tovaru Z/32/2022 Tibor Varga TSV PAPIER Vajanského 80, 984 01 Lučenec 11 984,40 13.09.2022 14.09.2022 --
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu TASR Z/30/2022 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 46 886,40 13.09.2022 01.10.2022 --
Ukazujem 1 - 30 z 399 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp

Verzia 5.7.0