Zmluvy


Načítavam


Názov zmluvyČíslo zmluvyÚčastník zmluvyHodnota predmetu zmluvyDátum uzatvorenia zmluvyDátum nadobudnutia účinnosti zmluvyDátum skončenia platnosti zmluvy
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu D1/Z/23/2021 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, IČO:0039786 0,00 € 11.01.2022 30.03.2022 --
Zmluva o dielo Z/8/2022 Ján Briatka BaB, s. r. o. Poštová 11, 972 26 Nitrianske Rudno, IČO:46557776 9 422,58 € 21.03.2022 30.03.2022 --
Zmluva na dodanie kotlov a ich kontrola Z/7/2022 GAZ ENERGO, spol. s r. o. L. Svobodu 557/56, 976 32 Badín, IČO:45452911 16 140,00 € 18.03.2022 24.03.2022 --
Rámcová dohoda o zabezpečení leteckej prepravy Z/6/2022 TUCAN, s. r. o., FLY TRAVEL, s. r. o., SATUR TRAVEL, a. s., Faveo, s. r. o., PAXTRAVEL, s. r. o. 83 999,99 € 19.03.2022 26.04.2022 25.04.2025
Rámcová dohoda č. Z-000760/2022/1158/KJH o poskytovaní zelených upratovacích a čistiacich služieb Z/5/2022 Klinton, s.r.o. Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava IČO: 35836644 52 777,56 € 09.02.2022 1.3.2022 --
Dodatok č. 6 k zamestnávateľskej zmluve č. 107000537 D6/107000537 UNIQA d.d.s., a.s Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava 0 17.01.2022 01.02.2022 --
Dodatok číslo 6 k zamestnávateľskej zmluve číslo 100004224 D6/100004224 STABILITA, d.d.s., a.s. Bačíkova 5, 040 01 Košice 1 0 24.01.2022 01.02.2022 --
DODATOK č. 5 ku Kolektívnej zmluve pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky D5/2022/KZ Základná organizácia Slovenského odborového zväzu SLOVES zamestnancov NKÚ SR Priemyselná 2, 82473 Bratislava 26 0 31.01.2022 01.02.2022 --
Dodatok č. 6 k Zamestnávateľskej zmluve č. 2013116 D6/2013116 Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 0 14.01.2022 09.02.2022 --
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Z/4/2022 Ing. Helena Polónyi - QA, s. r. o. Nová 308/59, 931 01 Šamorín 5 000,00 21.02.2022 22.02.2022 --
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Z/3/2022 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 0 03.01.2022 01.02.2022 --
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o nájme hnuteľných vecí Z/1/2022 Viliam VEPY - Pohostinské a reštauračné služby + obchod Pavla Horova 26, 84107 Bratislava 4 933,20 21.10.2021 01.02.2022 --
Rámcová dohoda č. Z-000760/2022/1158/KJH o poskytovaní zelených upratovacích a čistiacich služieb Z/5/2022 Klinton, s.r.o., Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava 52777.56 € 09.02.2022 01.03.2022 --
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI VYUŽITÍ VÝSLEDKOV RIEŠENIA PROJEKTU VÝSKUMU A VÝVOJA A LICENČNÁ ZMLUVA Z/29/2021 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava 0 21.12.2021 22.12.2021 31.12.2021
ZMLUVA NA NÁKUP MICROSOFT PRODUKTOV A SLUŽIEB V PROGRAME ENTERPRISE Z/28/2021 SoftwareONE Slovakia s.r.o 65 440,80 € 10.12.2021 14.12.2021 --
Zmluva o dodaní diela Z/27/2021 DIMATZ, s. r. o. 22 089,00 € 09.12.2021 10.12.2021 --
Zmluva o dodávke zemného plynu Z/26/2021 MAGNA ENERGIA, a. s. 51 750,90 € 22.11.2021 01.01.2022 31.12.2022
Zmluva o dodávke elektrickej energie Z/25/2021 MAGNA ENERGIA, a. s. 74 565,06 € 22.11.2021 01.01.2022 31.12.2022
Zmluva o poskytovaní servisných a rozvojových služieb Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR Z/22/2021 Asseco Central Europe, a. s. Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava 1.500 000,00 11.11.2021 12.11.2021 --
Zmluva na pozáručný servis poplachového systému narušenia Z/21/2021 MIKI SYSTÉMY, s.r.o. 2 950,00 13.07.2021 10.10.2021 10.10.2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb Z/20/2021 HA - GAS, s.r.o. 3 048,00 09.07.2021 07.10.2021 07.10.2024
Rámcová zmluva na servisné služby Z/19/2021 ERES-PLYN, s. r. o. 2 950,00 13.07.2021 27.09.2021 --
Darovacia zmluva Z/17/2021 Obec Konská 0,00 28.06.2021 11.08.2021 --
Zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby Z/15/2021 Axelum, s. r. o. 1 776,00 € 27.07.2021 28.07.2021 27.07.2023
Rámcová dohoda - monitoring služobných motorových vozidiel NKÚ SR Z/14/2021 DATACAR, spol. s r. o. 14 395,20 € 24.06.2021 01.08.2021 --
Zmluva o odborných prehliadkach a skúškach zdvíhacích zariadení Z/12/2021 JOLLY JOKER, a. s. 1000 21.06.2021 01.07.2021 --
Zmluva o dielo Z/18/2021 TERMOCOM, spol. s r.o. 25882,77 19.08.2021 24.09.2021 --
Zmluva o servisných službách Z/13/2021 TKC alarm, s.r.o., Ďurkov 394, 044 19 finančný limit 2950 EUR 21.6.2021 3.8.2021 --
Rámcová dohoda na dodanie tovaru Z/11/2021 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 11574.04 2.6.2021 3.6.2021 --
Rámcová dohoda Z/8/2021 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 75996 26.5.2021 27.5.2021 --
Ukazujem 1 - 30 z 347 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp

Verzia 5.4.4