Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-051/2008/0001
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestách a obciach vo vzťahu k príspevkovým organizáciám v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Bardejovský podnik služieb BAPOS,mestský podnik

IČO
00619621
Sídlo
Štefánikova -, 08501 Bardejov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.02.2008 - 10.04.2008
Stav kontroly
Ukončená

DP GLOBAL

IČO
31871623
Sídlo
Priemyselná oblasť 2970, 94603 Kolárovo
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.02.2008 - 04.03.2008
Stav kontroly
Ukončená

Krytá plaváreň

IČO
31935265
Sídlo
Škultétyho -, 99001 Veľký Krtíš
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
07.02.2008 - 06.04.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Bardejov

IČO
00321842
Sídlo
Radničné nám. 16, 08501 Bardejov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.02.2008 - 07.04.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Galanta

IČO
00305936
Sídlo
Mierové námestie 940/1, 92418 Galanta
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.02.2008 - 16.04.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Kolárovo

IČO
00306517
Sídlo
Kostolné námestie 1, 94603 Kolárovo
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.02.2008 - 27.02.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Košice

IČO
00691135
Sídlo
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.02.2008 - 15.04.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Levice

IČO
00307203
Sídlo
Námestie hrdinov 1, 93432 Levice
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.02.2008 - 26.03.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Martin

IČO
00316792
Sídlo
Nám. S. H. Vajanského 1, 03649 Martin
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.02.2008 - 09.04.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Nové Mesto nad Váhom

IČO
00311863
Sídlo
Čsl. armády 1, 91532 Nové Mesto nad Váhom
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.02.2008 - 09.04.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Svidník

IČO
00331023
Sídlo
Sovietskych hrdinov 200/33, 08901 Svidník
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.03.2008 - 10.04.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Veľký Krtíš

IČO
00319651
Sídlo
Komenského 3, 99001 Veľký Krtíš
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
07.02.2008 - 06.04.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mestská časť Bratislava - Ružinov

IČO
00603155
Sídlo
Mierová 21, 82705 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
30.03.2008 - 22.04.2008
Stav kontroly
Ukončená

Ružinovský športový klub

IČO
36066257
Sídlo
Mierová 21, 82750 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
30.03.2008 - 22.04.2008
Stav kontroly
Ukončená

Správa športových zariadení Levice

IČO
31196349
Sídlo
Ľ. Podjavorinskej 3, 93401 Levice
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
18.03.2008 - 08.04.2008
Stav kontroly
Ukončená

Správa športových zariadení mesta Martin

IČO
37806939
Sídlo
Gorkého 2, 03601 Martin
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.02.2008 - 09.04.2008
Stav kontroly
Ukončená

Technické služby mesta Galanta

IČO
00045721
Sídlo
Kpt. Nálepku 1494/39, 92401 Galanta
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
24.02.2008 - 16.04.2008
Stav kontroly
Ukončená

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom

IČO
00350656
Sídlo
Klčové 34, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.02.2008 - 09.04.2008
Stav kontroly
Ukončená

Technické služby mesta Svidník

IČO
31301347
Sídlo
Budovateľská 446/1, 08901 Svidník
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.03.2008 - 10.04.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť