Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-050/2007/0011
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu za roky 2005 a 2006
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

IČO
35778458
Sídlo
Letisko M.R.Štefánika 0, 82307 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
27.05.2007 - 01.08.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť