Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-021/2024/1120
Názov:
Pamiatkový informačný systém
Účel kontrolnej akcie:
Poukázať na skutočnosť, či realizáciou projektu boli splnené stanovené ciele pri účinnom využití verejných prostriedkov.
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

IČO
31755194
Sídlo
Cesta na Červený most 6, 81406 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Roky 2019 - 2023 a súvisiace obdobie
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť