Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-045/2007/0001
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obci
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Obec Nitrianske Hrnčiarovce

IČO
00611182
Sídlo
Jelenecká 74, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.01.2007 - 11.03.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť