Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-010/2008/0005
Názov:
Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Emil Prítský - Pekáreň

IČO
11906162
Sídlo
Nám. 1. mája 16/98, 92205 Chtelnica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
22.06.2008 - 08.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

HORDEUM s.r.o.

IČO
34135227
Sídlo
Nový Dvor 1052, 92521 Sládkovičovo
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
02.07.2008 - 10.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

I.D.C. Holding, a.s.

IČO
35706686
Sídlo
Drieňová 3, 82101 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.06.2008 - 10.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

IČO
36027537
Sídlo
Švermova 1027/7, 97701 Brezno
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.06.2008 - 08.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

MINERÁLNE VODY a.s.

IČO
31711464
Sídlo
Slovenská 9, 08186 Prešov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
22.06.2008 - 08.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.05.2008 - 31.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik

IČO
31447708
Sídlo
Parková 13, 95193 Topoľčianky
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
10.06.2008 - 09.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

P E Z A a.s.

IČO
30224918
Sídlo
K Cintorínu 47, 01149 Žilina
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
16.06.2008 - 09.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
27.05.2008 - 13.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
27.05.2008 - 10.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.05.2008 - 06.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.05.2008 - 08.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.05.2008 - 10.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.05.2008 - 10.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.05.2008 - 23.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.05.2008 - 09.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.05.2008 - 09.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.05.2008 - 08.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.05.2008 - 07.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Urbár pozemkové spoločenstvo, 027 43 Nižná

IČO
37810073
Sídlo
Hviezdoslavova 149, 02743 Nižná
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
17.06.2008 - 09.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

VAMEX, a.s., Košice

IČO
36200514
Sídlo
Lubina 1, 04012 Košice-Nad jazerom
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.06.2008 - 03.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, a.s.,

IČO
31639216
Sídlo
Prievidzská 53, 97201 Bojnice
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
23.06.2008 - 06.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť