Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-004/2009/0004
Názov:
Kontrola projektov - Prechodný fond 2004/016 - 764.03.02. Podpora národného programu boja proti drogám 2004 -2008
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Sládkovičovo

IČO
00306177
Sídlo
Fučíkova 329, 92521 Sládkovičovo
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 15.03.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť