Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Odstávka webového sídla

Prebieha odstávka webového sídla NKÚ SR. Prosím ospravedlňte krátkodobý výpadok.

Maintenance of the web site

We are performing scheduled maintenance of the web site. Thanks for your patience.