Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-017/2008/0003
Názov:
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami poskytnutými na výstavbu a rekonštrukciu čistiarní odpadových vôd a kanalizácií
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
35850370
Sídlo
Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.05.2008 - 30.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Environmentálny fond

IČO
30796491
Sídlo
Nevädzová 5, 82101 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.05.2008 - 29.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Nemšová

IČO
00311812
Sídlo
Janka Palu 2/3, 91441 Nemšová
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.05.2008 - 22.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Sládkovičovo

IČO
00306177
Sídlo
Fučíkova 329, 92521 Sládkovičovo
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.05.2008 - 10.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mestská časť Košice-Poľov

IČO
00691062
Sídlo
Dolina 2, 04015 Košice-Poľov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
28.05.2008 - 10.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Obec Klasov

IČO
00308102
Sídlo
Klasov 108, 95153 Klasov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.05.2008 - 01.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Obec Kláštor pod Znievom

IČO
00316733
Sídlo
Kláštor pod Znievom 0, 03843 Kláštor pod Znievom
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.06.2008 - 15.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Obec Lúka

IČO
00311758
Sídlo
Lúka 205, 91634 Lúka
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.06.2008 - 22.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Obec Mokrý Háj

IČO
00309729
Sídlo
Mokrý Háj 6, 90865 Mokrý Háj
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
19.06.2008 - 24.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Obec Nová Dedinka

IČO
00304981
Sídlo
Mierová 11, 90029 Nová Dedinka
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.05.2008 - 10.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Obec Očkov

IČO
00311871
Sídlo
Očkov 0, 91622 Očkov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
29.06.2008 - 22.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Obec Pohranice

IČO
00308382
Sídlo
Pohranice 185, 95102 Pohranice
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.05.2008 - 02.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Obec Rišňovce

IČO
00308404
Sídlo
Rišňovce 259, 95121 Rišňovce
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.05.2008 - 30.06.2008
Stav kontroly
Ukončená

Obec Slivník

IČO
00331911
Sídlo
Hlavná 9, 07612 Slivník
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.05.2008 - 10.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Obec Slovany

IČO
00316903
Sídlo
Slovany 0, 03843 Slovany
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.06.2008 - 15.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Obec Topoľníky

IČO
00305740
Sídlo
Hlavná 126, 93011 Topoľníky
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.07.2008 - 23.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Obec Vyšný Klátov

IČO
00324931
Sídlo
Vyšný Klátov 0, 04412 Vyšný Klátov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
28.05.2008 - 10.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36056006
Sídlo
Partizánska cesta 5, 97523 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.05.2008 - 03.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť