Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-019/2019/1063
Názov:
Overenie procesu monitorovania a kontroly projektov v podmienkach OP EŠIF
Účel kontrolnej akcie:
Preverenie súladu procesu monitorovania a výkonu finančných KNM s legislatívnymi požiadavkami a prev
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

A + Z Rišňovský, Halász, s.r.o.

IČO
31411665
Sídlo
Priemyselná 2, 92522 Veľké Úľany
Kontrolované obdobie
2014 - 2019
Termín kontroly
23.05.2019 - 03.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

Bóna LABELS s.r.o.

IČO
35951541
Sídlo
Považská 18, 94001 Nové Zámky
Kontrolované obdobie
2014 - 2019
Termín kontroly
06.05.2019 - 03.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

GASTRO - HAAL, s.r.o.

IČO
31435076
Sídlo
Považská 16, 94067 Nové Zámky
Kontrolované obdobie
2014 - 2019
Termín kontroly
06.05.2019 - 19.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

GERI door s.r.o.

IČO
35960515
Sídlo
Mederčská 59/11, 94501 Komárno
Kontrolované obdobie
2014 - 2019
Termín kontroly
24.04.2019 - 02.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o.

IČO
35782803
Sídlo
Sladovnícka 15, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2014 - 2019
Termín kontroly
11.04.2019 - 28.04.2019
Stav kontroly
Ukončená

Mesto SKALICA

IČO
00309982
Sídlo
Nám. slobody 145/10, 90901 Skalica
Kontrolované obdobie
2014-2019
Termín kontroly
05.09.2019 - 26.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Mestská časť Bratislava - Dúbravka

IČO
00603406
Sídlo
Žatevná 2, 84402 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
2014-2019
Termín kontroly
14.08.2019 - 25.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Mestská časť Bratislava - Vajnory

IČO
00304565
Sídlo
Roľnícka 109, 83107 Bratislava-Vajnory
Kontrolované obdobie
2014 - 2019
Termín kontroly
16.09.2019 - 03.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2014 - 2019
Termín kontroly
06.03.2019 - 02.07.2019
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014 - 2019
Termín kontroly
20.06.2019 - 22.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Obec Boleráz

IČO
00312282
Sídlo
Boleráz 586, 91908 Boleráz
Kontrolované obdobie
2014 - 2019
Termín kontroly
21.08.2019 - 14.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Obec Horné Orešany

IČO
00312533
Sídlo
Horné Orešany 190, 91903 Horné Orešany
Kontrolované obdobie
2014 - 2019
Termín kontroly
21.08.2019 - 03.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Obec Kopčany

IČO
00309613
Sídlo
Kollárova 318, 90848 Kopčany
Kontrolované obdobie
2014 -2019
Termín kontroly
05.09.2019 - 02.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Obec Šelpice

IČO
00682225
Sídlo
Šelpice 195, 91909 Šelpice
Kontrolované obdobie
2014-2019
Termín kontroly
21.08.2019 - 08.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

STOFINGSTAV, s.r.o.

IČO
36236446
Sídlo
Dunajská 8, 81108 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014 - 2019
Termín kontroly
23.05.2019 - 18.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

VALEUR, s.r.o.

IČO
34119850
Sídlo
Múzejná 208/4, 92901 Dunajská Streda
Kontrolované obdobie
2014 - 2019
Termín kontroly
24.04.2019 - 01.05.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť