Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-042/2013/1080
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestských častiach Bratislavy.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Mestská časť Bratislava - Jarovce

IČO
00304603
Sídlo
Palmová 1, 85110 Bratislava-Jarovce
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
22.09.2013 - 30.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Mestská časť Bratislava - Rača

IČO
00304557
Sídlo
Kubačova 21, 83106 Bratislava-Rača
Kontrolované obdobie
2011, 2012
Termín kontroly
31.01.2013 - 27.03.2013
Stav kontroly
Ukončená

Mestská časť Bratislava - Vajnory

IČO
00304565
Sídlo
Roľnícka 109, 83107 Bratislava-Vajnory
Kontrolované obdobie
2011, 2012
Termín kontroly
30.06.2013 - 02.09.2013
Stav kontroly
Ukončená

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa

IČO
00603295
Sídlo
Šíravská 7, 82107 Bratislava-Vrakuňa
Kontrolované obdobie
2011, 2012
Termín kontroly
21.04.2013 - 05.06.2013
Stav kontroly
Ukončená

Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o.

IČO
36772054
Sídlo
Roľnícka 109, 83107 Bratislava-Vajnory
Kontrolované obdobie
2007-2012. I.polrok 2013
Termín kontroly
18.08.2013 - 07.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Späť