Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-004/2010/0001
Názov:
Kontrola obnovy národných kultúrnych pamiatok so zameraním na lokality svetového kultúrneho dedičstva.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Liptovské múzeum v Ružomberku

IČO
35993154
Sídlo
Nám. Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Hlohovec

IČO
00312509
Sídlo
M. R. Štefánika 1, 92001 Hlohovec
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Jelenec

IČO
00308072
Sídlo
Hlavná 126, 95173 Jelenec
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Čachtice

IČO
00311464
Sídlo
Malinovského 769, 91621 Čachtice
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

IČO
36145106
Sídlo
Hviezdoslavovo nám. 7, 02601 Dolný Kubín
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

IČO
00179124
Sídlo
Spišská Kapitula 9, 05304 Spišské Podhradie
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bardejov

IČO
31997929
Sídlo
Radničné námestie 3, 08633 Bardejov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

SLOVTRAVEL, s.r.o.

IČO
36647918
Sídlo
Šoltésovej 22, 96563 Žiar nad Hronom
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená
Späť