Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-018/2009/0002
Názov:
Kontrola dodržiavania podmienok poskytovania finančných prostriedkov v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - podopatrenie 1.1.1.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

ATTACK, s.r.o

IČO
36404489
Sídlo
Dielenská Kružná 5020, 03861 Vrútky
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
16.02.2009 - 29.03.2009
Stav kontroly
Ukončená

AVAKS, s.r.o.

IČO
36534773
Sídlo
Ďumbierska 13, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 16.03.2009
Stav kontroly
Ukončená

FRACHO Oščadnica, s.r.o.

IČO
31632319
Sídlo
Veľké Orvište 141, 92201 Veľké Orvište
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
16.02.2009 - 16.03.2009
Stav kontroly
Ukončená

MADERO, s.r.o.

IČO
36262285
Sídlo
Továrenská 7, 91904 Smolenice
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 14.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

MARKOB, spol. s r.o. Prešov v konkurze

IČO
31697267
Sídlo
Tesárska 19, 08001 Haniska
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
17.02.2009 - 12.03.2009
Stav kontroly
Ukončená

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

IČO
30845301
Sídlo
Miletičova 23, 82109 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 19.03.2009
Stav kontroly
Ukončená

PLASTEX, spol. s r.o.

IČO
31342388
Sídlo
Priemyselná 4, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 19.03.2009
Stav kontroly
Ukončená

Pharmagal, spol. s r.o.

IČO
34100857
Sídlo
Murgašova 5, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 22.03.2009
Stav kontroly
Ukončená

StolárstvoSovík, s.r.o.

IČO
36337307
Sídlo
Podmanín 61, 01701 Považská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 16.03.2009
Stav kontroly
Ukončená

T-GUM Hnúšťa, s.r.o.

IČO
35785675
Sídlo
Priemyselná 1/4409, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 12.03.2009
Stav kontroly
Ukončená

metal design slovakia a.s.

IČO
31449557
Sídlo
Dlhé lúky 2, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 24.03.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť