Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-004/2018/1060
Názov:
Preverenie pripravenosti krajiny na plnenie trvalo-udržateľných cieľov Agendy OSN 2030
Účel kontrolnej akcie:
Preverenie pripravenosti krajiny na plnenie trvalo-udržateľných cieľov Agendy OSN 2030.
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

IČO
50349287
Sídlo
Štefánikova 15, 81105 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015-2018
Termín kontroly
15.02.2018 - 24.06.2018
Stav kontroly
Pripravovaná

Štatistický úrad Slovenskej republiky

IČO
00166197
Sídlo
Miletičova 3, 82467 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
09/2015-03/2018
Termín kontroly
14.02.2018 - 28.06.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Ku dňu ukončenia kontroly ŠÚ SR zatiaľ neidentifikoval konkrétnu potrebu finančných prostriedkov a ich zdrojov, potrebných na jeho úkony ohľadom monitorovania cieľov Agendy 2030.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť