Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-016/2011/0003
Názov:
"Následná kontrola implementácie odporúčaní a opatrení z kontrol a auditov programov štrukturálnych fondov programového obdobia 2004-2006 "
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Confal a.s.

IČO
36032930
Sídlo
Príboj 549, 97613 Slovenská Ľupča
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

EKOPAK TRADE, a.s.

IČO
36462241
Sídlo
Budovateľská 50, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

EZV, spol. s r.o.

IČO
31703119
Sídlo
Kuzmányho 2, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

HYDREX, s.r.o.

IČO
31633072
Sídlo
Partizánska 1877, 96205 Hriňová
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

IMUNA PHARM, a.s.

IČO
36473685
Sídlo
Jarková 269/17, 08222 Šarišské Michaľany
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Kysucké pekárne, a.s

IČO
31640265
Sídlo
A.Hlinku 2541, 02265 Čadca
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Letisko Poprad - Tatry, a.s.

IČO
35912651
Sídlo
Na letisko 100, 05951 Poprad
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Lipany

IČO
00327379
Sídlo
Krivianska 1, 08271 Lipany
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Medzilaborce

IČO
00323233
Sídlo
Mierová 326/4, 06801 Medzilaborce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Šaľa

IČO
00306185
Sídlo
Nám. Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Nitriansky samosprávny kraj

IČO
37861298
Sídlo
Rázusova 2A, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

IČO
36167908
Sídlo
Sv. Jakuba 21, 08501 Bardejov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Gbelce

IČO
00308901
Sídlo
J. Stampayho 1, 94342 Gbelce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Lovce

IČO
00308161
Sídlo
Lovce 222, 95192 Lovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Nesvady

IČO
00306606
Sídlo
Obchodná 23, 94651 Nesvady
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Polomka

IČO
00313726
Sídlo
Osloboditeľov 12, 97666 Polomka
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Repejov

IČO
00323462
Sídlo
Repejov 0, 06704 Repejov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Tvrdošovce

IČO
00309338
Sídlo
Novozámocká cesta 56, 94110 Tvrdošovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Vyhne

IČO
00321109
Sídlo
Vyhne 0, 96602 Vyhne
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Čierny Balog

IČO
00313343
Sídlo
Závodie 2/2, 97652 Čierny Balog
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

ProTech Service, s.r.o., Prešov

IČO
36477770
Sídlo
Ku Surdoku 35, 08196 Prešov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

IČO
36022047
Sídlo
Martinská 49, 82105 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

ŠVEC a SPOL., s.r.o.

IČO
31429947
Sídlo
Staničná 502, 95280 Vráble
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Štátna vedecká knižnica v Prešove

IČO
00164682
Sídlo
Hlavná 99, 08189 Prešov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená
Späť