Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-012/2008/0012
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu pri poskytovaní vysokoškolského vzdelávania príslušníkov PZ v rámci podprogramu "Zabezpečenie starostlivosti o ľudské zdroje"
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

IČO
00735779
Sídlo
Sklabinská 1, 83517 Bratislava-Rača
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.10.2008 - 15.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť