Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-001/2008/0001
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie programu "Väzenstvo" a nakladania s majetkom štátu
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

IČO
00212008
Sídlo
Šagátova 1, 81304 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
06.01.2008 - 16.03.2008
Stav kontroly
Ukončená

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

IČO
00738271
Sídlo
Gucmanova 19/670, 92041 Leopoldov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
06.01.2008 - 25.02.2009
Stav kontroly
Ukončená

Ústav na výkon väzby

IČO
00738255
Sídlo
Chorvátska 5, 81229 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
06.01.2008 - 25.02.2008
Stav kontroly
Ukončená

Ústav na výkon väzby

IČO
00738409
Sídlo
Kpt. Nálepku 1, 08113 Prešov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.01.2008 - 12.03.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť