Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-003/2008/0003
Názov:
Kontrola obstarania, evidencie a správy dlhodobého majetku v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Fakultná nemocnica Nitra

IČO
17336007
Sídlo
Špitálska 6, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
11.05.2008 - 03.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Fakultná nemocnica Trenčín

IČO
00610470
Sídlo
Legionárska 28, 91171 Trenčín
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
11.05.2008 - 03.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

IČO
00165549
Sídlo
Nám. L.Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
11.05.2008 - 26.06.2008
Stav kontroly
Ukončená

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

IČO
17335825
Sídlo
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
11.05.2008 - 01.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00165565
Sídlo
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
17.08.2008 - 15.10.2008
Stav kontroly
Ukončená

Nemocnica Poprad, a. s.

IČO
36513458
Sídlo
Banícka 803/28, 05845 Poprad
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
14.05.2008 - 03.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Národný onkologický ústav

IČO
00165336
Sídlo
Klenová 1, 83310 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
17.08.2008 - 28.10.2008
Stav kontroly
Ukončená

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

IČO
00606707
Sídlo
Rastislavova 43, 04190 Košice-Juh
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
11.05.2008 - 15.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť