Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-080/2008/0011
Názov:
Kontrola Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

AGROLEHOTA, s.r.o.

IČO
36026085
Sídlo
Horná Lehota 61, 97681 Horná Lehota
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.08.2008 - 10.09.2008
Stav kontroly
Ukončená

AGROTRADE, spol. s r.o.

IČO
31618561
Sídlo
Padarovce 81, 98023 Padarovce
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.08.2008 - 10.09.2008
Stav kontroly
Ukončená

MALES, s.r.o.

IČO
36624071
Sídlo
SNP 16, 96501 Žiar nad Hronom
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.08.2008 - 11.09.2008
Stav kontroly
Ukončená

ORYKTOLAGUS FARM, s.r.o.

IČO
36619043
Sídlo
Tomášovce 435, 98556 Tomášovce
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.08.2008 - 11.09.2008
Stav kontroly
Ukončená

POĽNONÁKUP HONT, a.s.

IČO
31562345
Sídlo
Hontianske Nemce 259, 96265 Hontianske Nemce
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.08.2008 - 09.09.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť