Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-025/2008/0011
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov a efektívnosti vynaložených prostriedkov
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

ELBA, a.s.

IČO
31615651
Sídlo
Českoslov.armády 264/58, 96701 Kremnica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
10.11.2008 - 03.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

PRAVEL, spol. s r.o.

IČO
36194832
Sídlo
Prakovce 13, 05562 Prakovce
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
09.11.2008 - 02.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

SHP SLAVOŠOVCE, a.s.

IČO
36200166
Sídlo
Slavošovce 298, 04936 Slavošovce
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
09.11.2008 - 08.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská inovačná a energetická agentúra

IČO
00002801
Sídlo
Bajkalská 27, 82799 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
09.11.2008 - 17.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

T E S L A Liptovský Hrádok a.s.

IČO
00009687
Sídlo
Pálenica 53/79, 03317 Liptovský Hrádok
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
10.11.2008 - 02.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

TURZOVSKÁ DREVÁRSKA FABRIKA s.r.o.

IČO
31560334
Sídlo
Štúrova 37, 02354 Turzovka
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
09.11.2008 - 02.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.

IČO
31615783
Sídlo
Môťovská cesta 259/11, 96003 Zvolen
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
09.11.2008 - 04.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť