Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-019/2008/0005
Názov:
Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

LUNACO, s.r.o.

IČO
31609082
Sídlo
Vajanského 80, 98701 Lučenec
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.06.2008 - 07.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.05.2008 - 07.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť