Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-039/2008/0010
Názov:
Kontrola opatrení z kontroly postupu správcu dane pri výkone daňovej kontroly DPH najmä u rizikových daňových subjektov, vyrubovaní dane alebo rozdielu dane a sankcií pri následnom vymáhaní daňových nedoplatkov
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

DÚ Bratislava IV

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
10.08.2008 - 17.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Dunajská Streda

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
22.07.2008 - 07.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Lučenec

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
14.07.2008 - 04.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Rožňava

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.07.2008 - 06.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Trebišov

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.07.2008 - 24.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Šamorín

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
04.08.2008 - 07.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Žiar nad Hronom

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
13.07.2008 - 04.08.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť