Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-037/2008/0008
Názov:
Kontrola postupu daňových orgánov pri vyrubovacom konaní na dani z príjmu právnických a fyzických osôb s dôrazom na dodržanie lehoty na vyrubenie dane a sankcií
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

DÚ Detva

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.03.2008 - 17.06.2008
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Fiľakovo

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.03.2008 - 05.06.2008
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Kráľovský Chlmec

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.04.2008 - 03.06.2008
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Liptovský Mikuláš

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
10.03.2008 - 16.06.2008
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Malacky

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
06.05.2008 - 26.06.2008
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Nové Mesto nad Váhom

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.04.2008 - 19.06.2008
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Partizánske

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
18.05.2008 - 19.06.2008
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Pezinok

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
16.03.2008 - 01.06.2008
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Prešov I

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
14.05.2008 - 26.06.2008
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Zlaté Moravce

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
06.04.2008 - 14.05.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť