Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-053/2008/0001
Názov:
Kontrola dodržiavania podmienok a účelového použitia verejných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu VÚC na činnosť neziskových organizácií
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Družstevné rozvojové centrum Prešov, n.o

IČO
36167819
Sídlo
Demjata 261, 08213 Demjata
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
08.05.2008 - 06.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o.

IČO
36167517
Sídlo
Hertník 85, 08642 Hertník
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.06.2008 - 10.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť