Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-040/2008/0011
Názov:
Kontrola postupu daňových orgánov pri overovaní účelu a stanovených podmienok použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely a kontroly použitia týchto prostriedkov vo vybraných neziskových organizáciách
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

DÚ Banská Bystrica I

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.10.2008 - 08.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Bratislava VI

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
09.11.2008 - 10.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

DÚ I Nitra

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
05.10.2008 - 14.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Košice I

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
04.11.2008 - 02.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Levice

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
05.10.2008 - 03.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Levoča

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
05.10.2008 - 17.11.2008
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Považská Bystrica

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
08.10.2008 - 19.11.2008
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Púchov

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
08.10.2008 - 01.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Ružomberok

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
06.10.2008 - 20.11.2008
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Senec

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
16.10.2008 - 06.11.2008
Stav kontroly
Ukončená

Humanitná nadácia zdravotne postihnutých

IČO
17333521
Sídlo
Tehelná 26, 83240 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
23.11.2008 - 18.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže na SOU pre zrakovo postihnutú mládež

IČO
31947182
Sídlo
Nám.Štefana Kluberta 1, 05401 Levoča
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
05.10.2008 - 27.11.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mondi SCP, a.s.

IČO
31637051
Sídlo
Tatranská cesta 3, 03417 Ružomberok
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
06.10.2008 - 17.11.2008
Stav kontroly
Ukončená

Nadácia ASPEKT

IČO
31870953
Sídlo
Akademická 4, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
07.10.2008 - 17.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

Nadácia EKOPOLIS

IČO
00631736
Sídlo
Komenského 21, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.10.2008 - 04.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

Nadácia Matador

IČO
36127817
Sídlo
Streženická cesta 1697/45, 02001 Púchov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
08.10.2008 - 14.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku

IČO
34074431
Sídlo
Tomášikova 8A, 82103 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
05.10.2008 - 30.11.2008
Stav kontroly
Ukončená

Združenie Senec a okolie

IČO
36068861
Sídlo
Svätoplukova 5, 90301 Senec
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
16.10.2008 - 20.11.2008
Stav kontroly
Ukončená

Združenie pre rozvoj regiónov Slovenska v európskom priestore

IČO
37916475
Sídlo
Považská Teplá 494/2, 01705 Považská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
08.10.2008 - 27.11.2008
Stav kontroly
Ukončená

ÚSMEV, ŠŤASTIE, DOBRÁ VEC... n.f.

IČO
35525916
Sídlo
Watsonova 45, 04001 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.11.2008 - 01.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť