Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-057/2008/0030
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov ústrednej správy, vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici

IČO
37950274
Sídlo
Nám. Ľ.Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
10.08.2008 - 29.09.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť