Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-007/2015/1030
Názov:
Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Účel kontrolnej akcie:
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

"AEVITAS - GENERÁCIA"

IČO
42103835
Sídlo
Košické Oľšany 145, 04442 Košické Oľšany
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
19.05.2015 - 24.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

A - PNEUSERVIS, s.r.o.

IČO
46296727
Sídlo
Čadečka 2932, 02201 Čadca
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
12.07.2015 - 05.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prijímateľ príspevku nekonal v súlade s ustanovením § 59 ods. 7 zákona č. 5/2004 Z. z., keď neuzavrel s pracovným asistentom zmluvu podľa Občianskeho zákonníka, pričom jej náležitosti upravovali ustanovenia § 59 ods. 7 písm. a) až f) zákona č. 5/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 5/2004 Z.z.
Prijímateľ príspevku nekonal v súlade s ustanovením § 59 ods. 8 zákona č. 5/2004 Z. z. a čl. II ods. 1 dohody, keď úradu práce nepredložil zmluvu o poskytovaní pomoci pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti s pracovným asistentom (uzatvorenej podľa Občianskeho zákonníka)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 5/2004 Z.z.

A - PNEUSERVIS, s.r.o.

IČO
46296727
Sídlo
Čadečka 2932, 02201 Čadca
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
12.07.2015 - 05.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prijímateľ príspevku nekonal v súlade s ustanovením § 59 ods. 7 zákona č. 5/2004 Z. z., keď neuzavrel s pracovným asistentom zmluvu podľa Občianskeho zákonníka, pričom jej náležitosti upravovali ustanovenia § 59 ods. 7 písm. a) až f) zákona č. 5/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 5/2004 Z.z.
Prijímateľ príspevku nekonal v súlade s ustanovením § 59 ods. 8 zákona č. 5/2004 Z. z. a čl. II ods. 1 dohody, keď úradu práce nepredložil zmluvu o poskytovaní pomoci pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti s pracovným asistentom (uzatvorenej podľa Občianskeho zákonníka)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 5/2004 Z.z.

ABC shop s.r.o.

IČO
43800050
Sídlo
Gen. M. R. Štefánika 1, 91601 Stará Turá
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
09.02.2015 - 10.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zamestnávateľom nebolo preukázané zaslanie siedmich oznámení MF SR o poskytnutej minimálnej pomoci v stanovených termínoch, nebol dodržaný článok II. bod 23 dohody č. 18/§56/2012 a dohody č. 23§56/2012, podľa ktorého zamestnávateľ sa zaväzuje oznamovať MF SR prijatie pomoci de minimis do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku, v ktorom bola prijatá akákoľvek splátka finančného príspevku v zmysle tejto dohody.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 231/1999 Z.z.

ACADEMICA, s.r.o.

IČO
45342849
Sídlo
Irkutská 17, 04012 Košice
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. aj predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Stav kontroly
Ukončená

ADZ RUBIKON, s.r.o.

IČO
36732621
Sídlo
Štúrova 3, 81102 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Stav kontroly
Ukončená

AIMI, s.r.o.

IČO
35782838
Sídlo
Jozefa Hagaru 5, 83152 Bratislava-Rača
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce aj nasledujúce obdobie
Termín kontroly
22.10.2015 - 26.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

AIMI, s.r.o.

IČO
35782838
Sídlo
Jozefa Hagaru 5, 83152 Bratislava-Rača
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce aj nasledujúce obdobie
Termín kontroly
22.10.2015 - 26.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

ANKAZ Kežmarok, spol. s r.o.

IČO
31716113
Sídlo
Michalská 41, 06001 Kežmarok
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. aj predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
03.08.2015 - 30.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

AbsolutDent s. r. o.

IČO
46627162
Sídlo
Cabanova 18, 84102 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
04.02.2015 - 17.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

Arekont, s.r.o.

IČO
46560254
Sídlo
gen. M. R. Štefánika 372/9, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
20.07.2015 - 10.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

BENEVIT, s.r.o.

IČO
36262307
Sídlo
N. Teslu 28, 92101 Piešťany
Kontrolované obdobie
2012-2014,resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
26.05.2015 - 01.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

BENEVIT, s.r.o.

IČO
36262307
Sídlo
N. Teslu 28, 92101 Piešťany
Kontrolované obdobie
2012-2014,resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
26.05.2015 - 01.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

BETFORM, s.r.o.

IČO
46182527
Sídlo
Kameničná 2/286, 04015 Košice-Poľov
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
01.02.2015 - 17.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

BLACKHOUSE, s. r. o.

IČO
45450862
Sídlo
Lužná 12, 85101 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2012-2014 v prípade potreby aj predchádzajúce aj nasledujúce obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Beauty Club, s.r.o.

IČO
46135031
Sídlo
Francisciho 1, 81108 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Beauty Club, s.r.o.

IČO
46135031
Sídlo
Francisciho 1, 81108 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Stav kontroly
Ukončená

BenFin s.r.o.

IČO
36795330
Sídlo
Cukrovarská 2, 07501 Trebišov
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. aj predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
03.08.2015 - 08.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Chránené dielne, s.r.o.

IČO
45506434
Sídlo
Náb. J. Kráľa 4344/13a, 03101 Liptovský Mikuláš
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
02.07.2015 - 23.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok

IČO
31999239
Sídlo
Hviezdoslavova 18, 06001 Kežmarok
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce alebo nasledujúce obdobie
Termín kontroly
10.03.2015 - 28.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt tým, že počas doby trvania podporeného pracovného miesta neviedol osobitnú evidenciu výkonov a hospodárskeho výsledku chráneného pracoviska a od 01.01.2013 neviedol osobitnú evidenciu nákladov, nepostupoval v súlade s § 55 ods. 5 (do 30.04.2013) a § 55 ods. 7 písm. b) (od 01.05.2013) zákona o službách zamestnanosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 5/2004 Z.z.

DAYCARE INTERNATIONAL, s. r. o.

IČO
46708502
Sídlo
Slovienska 5/C, 84110 Bratislava-Devín
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
03.02.2015 - 01.03.2015
Stav kontroly
Ukončená

DMS - INVEST s. r. o.

IČO
46244328
Sídlo
Metodova 7, 82108 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
26.10.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

DMS - INVEST s. r. o.

IČO
46244328
Sídlo
Metodova 7, 82108 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
26.10.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

DYNATEL s. r. o.

IČO
46839097
Sídlo
Topoľová 2, 01851 Nová Dubnica
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
08.02.2015 - 21.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Šesť oznámení MF SR o poskytnutej minimálnej pomoci bolo zaslaných po stanovených termínoch, nebol dodržaný článok II. bod 23 dohody č. 42/§56/2012/ŠR, podľa ktorého zamestnávateľ sa zaväzuje oznamovať MF SR prijatie pomoci de minimis do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku, v ktorom bola prijatá akákoľvek splátka finančného príspevku v zmysle tejto dohody.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 231/1999 Z.z.
Tri oznámenia MF SR o poskytnutej minimálnej pomoci boli zaslané po stanovenom termíne, nebol dodržaný článok II. bod 8 dohody č. 12/XXI/A/2013/§54, podľa ktorého zamestnávateľ sa zaväzuje oznamovať MF SR prijatie pomoci de minimis do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku, v ktorom bola prijatá akákoľvek splátka finančného príspevku v zmysle tejto dohody.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 231/1999 Z.z.

DeLUX ZPS s.r.o.

IČO
35934590
Sídlo
1. mája 939, 95201 Vráble
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
12.07.2015 - 07.10.2015
Stav kontroly
Ukončená

Dom Svitania, n.o.

IČO
37924656
Sídlo
Jakubov 79, 90063 Jakubov
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
13.05.2015 - 23.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt zaslal tri oznámenia o prijatí minimálnej pomoci po stanovenom termíne, čím porušil § 22 ods. 2 zákona č. 231/1999 Z. z., podľa ktorého príjemca minimálnej pomoci je povinný štvrťročne oznamovať MF SR prijatie minimálnej pomoci do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku, v ktorom minimálnu pomoc prijal.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 231/1999 Z.z.

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1

IČO
00691887
Sídlo
Hviezdoslavova 1, 05304 Spišské Podhradie
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce alebo nasledujúce obdobie
Termín kontroly
10.03.2015 - 28.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zamestnávateľ neudržaním dvoch pracovných miest, na ktoré bol poskytnutý príspevok po dobu najmenej dvoch rokov, nepostupoval v súlade s § 56 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti a v rozpore s čl. II bod 5 dohody a článkov V. bod 2 dohody. Zároveň porušil finančnú disciplínu v zmysle § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 5/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s §55 ods. 7 písm. b) zákona o službách zamestnanosti tým, že nepožiadal o zmenu postavenia chránenej dielne v stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 5/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt počas trvania podporených pracovných miest neviedol osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku chránenej dielne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 5/2004 Z.z.

E - RAN Property, s. r. o.

IČO
46293043
Sídlo
Bratislavská 2066/16, 91105 Trenčín
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
12.02.2015 - 12.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

ELEKTRO ĽUDIB výrobné družstvo invalidov

IČO
31433294
Sídlo
Potočná 42, 90084 Báhoň
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
18.03.2015 - 16.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

ELITE AGENCY s.r.o.

IČO
35860316
Sídlo
Planét 2, 82102 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
16.02.2015 - 26.03.2015
Stav kontroly
Ukončená

ELITE AGENCY s.r.o.

IČO
35860316
Sídlo
Planét 2, 82102 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
16.02.2015 - 26.03.2015
Stav kontroly
Ukončená

ENIL Industry s. r. o.

IČO
46050680
Sídlo
Trenčianska 57, 82109 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
05.02.2015 - 10.03.2015
Stav kontroly
Ukončená

Ecopark s. r. o.

IČO
46301283
Sídlo
Záhorácka 54, 90101 Malacky
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
16.03.2015 - 16.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

FBLR, s.r.o.

IČO
45887055
Sídlo
Sotinská 1591/29A, 90501 Senica
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Stav kontroly
Ukončená

FIT LOOK, s.r.o.

IČO
35772557
Sídlo
Legerského 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce aj nasledujúce obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Gastromarket Tatry, s. r. o.

IČO
44733135
Sídlo
Rovná 17, 05801 Poprad
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce alebo nasledujúce obdobie
Termín kontroly
10.03.2015 - 24.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Green Art , a.s.

IČO
36808601
Sídlo
Hradská 60/A, 82107 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce aj nasledujúce obdobie
Termín kontroly
18.10.2015 - 13.01.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zamestnávateľ v jednom prípade uzavrel dohodu o poskytnutí finančného príspevku bez uvedenia dátumu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
U štyroch zamestnancov sa nezhodovali ich podpisy na dokumentoch napr. záznam z rozhovoru, pracovné zmluvy a ich dodatky, výplatné listiny, výdavkové pokladničné doklady k výplatným listinám a v období roka 2012 bola dochádzka zamestnancov do práce predložená len vo forme elektronicky vyplnenej tabuľky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zamestnávateľ vyplácal zamestnankyni finančný príspevok zo ŠR očtu na mzdy a jej príslušenstva. menovaná bola zamestnaná v inej spoločnosti a v inom meste.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Štyrom zamestnancom boli vyplatené mzdy v hotovosti v celkovej sume 16 941,81 eur, čo bolo v rozpore so štyrmi dohodami, podľa ktorých výdavky na činnosť pracovného asistenta uhradené v hotovosti sú neoprávnené
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 5/2004 Z.z.

Green Art , a.s.

IČO
36808601
Sídlo
Hradská 60/A, 82107 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce aj nasledujúce obdobie
Termín kontroly
18.10.2015 - 13.01.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zamestnávateľ v jednom prípade uzavrel dohodu o poskytnutí finančného príspevku bez uvedenia dátumu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
U štyroch zamestnancov sa nezhodovali ich podpisy na dokumentoch napr. záznam z rozhovoru, pracovné zmluvy a ich dodatky, výplatné listiny, výdavkové pokladničné doklady k výplatným listinám a v období roka 2012 bola dochádzka zamestnancov do práce predložená len vo forme elektronicky vyplnenej tabuľky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zamestnávateľ vyplácal zamestnankyni finančný príspevok zo ŠR očtu na mzdy a jej príslušenstva. menovaná bola zamestnaná v inej spoločnosti a v inom meste.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Štyrom zamestnancom boli vyplatené mzdy v hotovosti v celkovej sume 16 941,81 eur, čo bolo v rozpore so štyrmi dohodami, podľa ktorých výdavky na činnosť pracovného asistenta uhradené v hotovosti sú neoprávnené
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 5/2004 Z.z.

Handicap Slovakia s. r. o.

IČO
46813501
Sídlo
Rastislavova 14, 95141 Lužianky
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp.predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
12.07.2015 - 13.10.2015
Stav kontroly
Ukončená

Ing. Silvia Krkošková - TOP ART

IČO
32118431
Sídlo
Wilsonova 6, 81107 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
18.05.2015 - 11.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Ing. Silvia Krkošková - TOP ART

IČO
32118431
Sídlo
Wilsonova 6, 81107 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
18.05.2015 - 11.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Inklúzia

IČO
31800785
Sídlo
Panenská 29, 81103 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce aj nasledujúce obdobie
Termín kontroly
27.10.2015 - 01.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

K P 3 s. r. o.

IČO
46060111
Sídlo
M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
09.07.2015 - 27.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky kontrolou zistil, že zamestnávateľ nepostupoval v súlade s uzatvorenou dohodou a zákonom o štátnej pomoci tým, že nezasielal Ministerstvu financií Slovenskej republiky oznámenia o prijatí minimálnej pomoci do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku, v ktorom bola prijatá akákoľvek splátka finančného príspevku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

KONKOL SK, s.r.o.

IČO
46358935
Sídlo
Raková 1497, 02351 Raková
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
12.07.2015 - 21.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Klub DONNA ROSI

IČO
42185891
Sídlo
Kaštielska 15, 82105 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce aj nasledujúce obdobie
Termín kontroly
19.10.2015 - 22.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Klub DONNA ROSI

IČO
42185891
Sídlo
Kaštielska 15, 82105 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce aj nasledujúce obdobie
Termín kontroly
19.10.2015 - 22.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Kníhkupectvo SABOL, s.r.o

IČO
36584614
Sídlo
Abovská 87, 04017 Košice-Barca
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
07.07.2015 - 14.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Komora užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie (KUVOZE)

IČO
42181186
Sídlo
Tomášikova 26, 82101 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012-2014 v prípade potreby aj predchádzajúce aj nasledujúce obdobie
Termín kontroly
10.02.2015 - 02.03.2015
Stav kontroly
Ukončená

Komora užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie (KUVOZE)

IČO
42181186
Sídlo
Tomášikova 26, 82101 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012-2014 v prípade potreby aj predchádzajúce aj nasledujúce obdobie
Termín kontroly
10.02.2015 - 02.03.2015
Stav kontroly
Ukončená

LAHODA s.r.o

IČO
36845418
Sídlo
Mlynská 27, 04001 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
10.06.2015 - 24.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

LAPIJ s.r.o.

IČO
46303316
Sídlo
Oščadnica 740, 02301 Oščadnica
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
05.02.2015 - 26.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

LAPIJ s.r.o.

IČO
46303316
Sídlo
Oščadnica 740, 02301 Oščadnica
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
05.02.2015 - 26.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

LERETEX s.r.o.

IČO
46438432
Sídlo
Vansovej 1, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. aj predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
22.06.2015 - 21.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Leintech s. r. o.

IČO
45459258
Sídlo
Hraničná 5, 82105 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
09.07.2015 - 09.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že zamestnávateľ nezasielal oznámenia o prijatí minimálnej pomoci na Ministerstva financií SR v zákonom stanovených termínoch, nekonal v súlade s § 22 ods. 2 zákona NR SR č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a článkom II. bod 22 dohody.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 231/1999 Z.z.

Luxorka, s. r. o.

IČO
46239545
Sídlo
Lachova 32, 85103 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce aj nasledujúce obdobie
Termín kontroly
22.10.2015 - 12.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Luxorka, s. r. o.

IČO
46239545
Sídlo
Lachova 32, 85103 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce aj nasledujúce obdobie
Termín kontroly
22.10.2015 - 12.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Lýdia Uherčíková U - COMPANY

IČO
43498647
Sídlo
A. Hlinku 333/58, 90084 Báhoň
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
18.05.2015 - 30.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

M-PROMEX s.r.o.

IČO
36379034
Sídlo
Kukučínova 2599, 02401 Kysucké Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
05.02.2015 - 26.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

MAJÁK

IČO
36108154
Sídlo
Bernolákova 37, 95300 Zlaté Moravce
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. aj predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
12.02.2015 - 26.03.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nesplnenie povinnosti prijímateľa štátnej pomoci oznamovať Ministerstvu financií SR prijatie pomoci de minimis do 30 dní po uplynutí štvrťroku, v ktorom bola prijatá akákoľvek splátka nenávratného finančného príspevku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 231/1999 Z.z.

MEDICA JUR, s.r.o.

IČO
35925035
Sídlo
Hergottova 2, 90021 Svätý Jur
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
25.05.2015 - 16.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

MICROPIX s.r.o. Galanta

IČO
36774936
Sídlo
Krásna 1081/27, 92401 Galanta
Kontrolované obdobie
2012-2014,resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
27.05.2015 - 18.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

MICROPIX s.r.o. Galanta

IČO
36774936
Sídlo
Krásna 1081/27, 92401 Galanta
Kontrolované obdobie
2012-2014,resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
27.05.2015 - 18.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

MIPET Slovakia, s.r.o.

IČO
43827985
Sídlo
SNP 14/14, 06901 Snina
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. aj predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
21.06.2015 - 09.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt pri hospodárení s verejnými prostriedkami nepostupoval v súlade s uzatvorenou dohodou a zákonom o štátnej pomoci tým, že nezasielal Ministerstvu financií Slovenskej republiky oznámenia o prijatí minimálnej pomoci.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 231/1999 Z.z.

MONTOSTROJ a.s.

IČO
31411916
Sídlo
Poľná 4, 90301 Senec
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
14.05.2015 - 30.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

MPP PLUS s.r.o.

IČO
36713244
Sídlo
Hlavné námestie 28, 06001 Kežmarok
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. aj predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
23.06.2015 - 22.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že evidencia nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku chráneného pracoviska po dobu trvania podporených pracovných miest nebola vedená, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 55 ods. 7 písm. b) zákona o službách zamestnanosti.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 5/2004 Z.z.
Podľa čl. II bod 23 dohody bol zamestnávateľ povinný oznamovať Ministerstvu financií Slovenskej republiky prijatie pomoci de minimis do 30 dní po uplynutí štvrťroku, v ktorom bola prijatá akákoľvek splátka nenávratného finančného príspevku. Kontrolnej skupine neboli predložené dané oznámenia. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu z 03.07.2015 boli všetky oznámenia zasielané poštou v stanovenej lehote. Keďže povinnosť zasielať oznámenia o prijatí pomoci de minimis nemohlo byť z uvedeného dôvodu preverené, kontrolovaný subjekt tým nepostupoval v súlade s článkom II bod 23 dohody.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

MS BROS s.r.o.

IČO
46092269
Sídlo
Lisková 664, 03481 Lisková
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
14.06.2015 - 09.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Martinrea Slovakia Fluid Systems s. r. o.

IČO
36859893
Sídlo
Priemyselná 1, 90021 Svätý Jur
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
05.07.2015 - 30.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Malacky

IČO
00304913
Sídlo
Radlinského 1, 90101 Malacky
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. aj predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
23.08.2015 - 29.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Stupava

IČO
00305081
Sídlo
Hlavná 1/24, 90031 Stupava
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
16.03.2015 - 16.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Milan Dranga DRAOR

IČO
43810233
Sídlo
Mlynská 12, 04001 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
19.05.2015 - 14.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Príjemca pomoci tým, že nezaslal oznámenia o prijatí pomoci Ministerstvu financií Slovenskej republiky nekonal v súlade s § 22 ods. 2 zákona o štátnej pomoci, s čl. II, bodom 22 dohody a s bodom 1. oznámenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 231/1999 Z.z.

Márton & Márton s.r.o.

IČO
36261696
Sídlo
Fučíkova 458/252, 92521 Sládkovičovo
Kontrolované obdobie
2012-2014,resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
27.05.2015 - 25.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Márton & Márton s.r.o.

IČO
36261696
Sídlo
Fučíkova 458/252, 92521 Sládkovičovo
Kontrolované obdobie
2012-2014,resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
27.05.2015 - 25.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

NOVÝ DEŇ n.o.

IČO
37986571
Sídlo
Bradlanská 7/A, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
13.05.2015 - 02.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

NVK TRADE, s. r. o.

IČO
36310786
Sídlo
Trenčianska 19, 01851 Nová Dubnica
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
20.07.2015 - 10.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality

IČO
31754601
Sídlo
Myslenická 92, 90203 Pezinok
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
18.05.2015 - 30.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Newport Consulting house, s.r.o.

IČO
36840327
Sídlo
Hubeného 40, 83153 Bratislava-Rača
Kontrolované obdobie
2012-2014 v prípade potreby aj predchádzajúce aj nasledujúce obdobie
Termín kontroly
15.02.2015 - 01.03.2015
Stav kontroly
Ukončená

Newport Consulting house, s.r.o.

IČO
36840327
Sídlo
Hubeného 40, 83153 Bratislava-Rača
Kontrolované obdobie
2012-2014 v prípade potreby aj predchádzajúce aj nasledujúce obdobie
Termín kontroly
15.02.2015 - 01.03.2015
Stav kontroly
Ukončená

OKRAJ, o. z.

IČO
42260418
Sídlo
Ľubovnianska 10, 85107 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce alebo nasledujúce obdobie
Termín kontroly
27.01.2016 - 08.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

OKRAJ, o. z.

IČO
42260418
Sídlo
Ľubovnianska 10, 85107 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce alebo nasledujúce obdobie
Termín kontroly
27.01.2016 - 08.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

OKROS s.r.o.

IČO
44818700
Sídlo
Cesta mládeže 18, 90101 Malacky
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
16.03.2015 - 08.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Modra nad Cirochou

IČO
00323250
Sídlo
Modra nad Cirochou 111, 06782 Modra nad Cirochou
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. aj predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
02.08.2015 - 24.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Občianske združenie Juvamen

IČO
42176867
Sídlo
Kupeckého 72, 90201 Pezinok
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
14.05.2015 - 30.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Občianske združenie Živa

IČO
42266726
Sídlo
Ševčenkova 21, 85101 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce aj nasledujúce obdobie
Termín kontroly
22.10.2015 - 26.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Občianske združenie Živa

IČO
42266726
Sídlo
Ševčenkova 21, 85101 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce aj nasledujúce obdobie
Termín kontroly
22.10.2015 - 26.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Ondio, s.r.o.

IČO
43801790
Sídlo
Cintorínska 22, 81108 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2014 v prípade potreby aj predchádzajúce aj nasledujúce obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

v jednom prípade vytvoreného pracovného miesta bol zamestnankyne so zdravotným postihnutím pracovný pomer ukončený dohodou v zmysle zákonníka práce, čím nebola dodržaná dĺžka zachovania pracovného miesta v chránenej dielni
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zamestnávateľ písomne neoznámil ÚPSVaR skončenie pracovného pomeru zamestnankyne, nepredložil kópiu dokladu o skončení pracovného pomeru a kópiu odhlášok zo zdravotného a sociálneho poistenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vytvorené pracovné miestov chránenej dielni na základe dohody nebolo ďalej preobsadené novým UoZ so zdravotným postihnutím.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt porušil pravidlá a podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, čím nedodržal ustanovenie § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny

Ondio, s.r.o.

IČO
43801790
Sídlo
Cintorínska 22, 81108 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2014 v prípade potreby aj predchádzajúce aj nasledujúce obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

v jednom prípade vytvoreného pracovného miesta bol zamestnankyne so zdravotným postihnutím pracovný pomer ukončený dohodou v zmysle zákonníka práce, čím nebola dodržaná dĺžka zachovania pracovného miesta v chránenej dielni
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zamestnávateľ písomne neoznámil ÚPSVaR skončenie pracovného pomeru zamestnankyne, nepredložil kópiu dokladu o skončení pracovného pomeru a kópiu odhlášok zo zdravotného a sociálneho poistenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vytvorené pracovné miestov chránenej dielni na základe dohody nebolo ďalej preobsadené novým UoZ so zdravotným postihnutím.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt porušil pravidlá a podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, čím nedodržal ustanovenie § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny

Organizácia muskulárnych dystrofikov

IČO
00624802
Sídlo
Vrútocká 8, 82104 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce aj nasledujúce obdobie
Termín kontroly
25.10.2015 - 02.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

Organizácia muskulárnych dystrofikov

IČO
00624802
Sídlo
Vrútocká 8, 82104 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce aj nasledujúce obdobie
Termín kontroly
25.10.2015 - 02.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

PALM international, s.r.o.

IČO
46077863
Sídlo
N. Teslu 28, 92101 Piešťany
Kontrolované obdobie
2012-2014,resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
26.05.2015 - 01.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

PALM international, s.r.o.

IČO
46077863
Sídlo
N. Teslu 28, 92101 Piešťany
Kontrolované obdobie
2012-2014,resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
26.05.2015 - 01.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

PPI - ETC Slovakia s.r.o.

IČO
35803860
Sídlo
Dvojkrížna 47, 82107 Bratislava-Vrakuňa
Kontrolované obdobie
2012-2014 v prípade potreby aj predchádzajúce aj nasledujúce obdobie
Termín kontroly
16.02.2015 - 19.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

PR Krajné, s.r.o.

IČO
36704300
Sídlo
Krajné 874, 91616 Krajné
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
09.02.2015 - 19.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

PROVENTUS

IČO
42254345
Sídlo
Vyšehradská 6, 85106 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2012-2014 v prípade potreby aj predchádzajúce aj nasledujúce obdobie
Termín kontroly
10.02.2015 - 26.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

PROVENTUS

IČO
42254345
Sídlo
Vyšehradská 6, 85106 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2012-2014 v prípade potreby aj predchádzajúce aj nasledujúce obdobie
Termín kontroly
10.02.2015 - 26.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

Par excellance, s. r. o.

IČO
44215720
Sídlo
Zohorská 69, 90055 Lozorno
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp.predcházajúce aj nasledujúce obdobie
Termín kontroly
01.09.2015 - 10.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Patrik Macko

IČO
46112456
Sídlo
Prešovská 30, 82108 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012-2014 v prípade potreby aj predchádzajúce aj nasledujúce obdobie
Termín kontroly
15.02.2015 - 26.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

Pistoria s.r.o.

IČO
47812982
Sídlo
Fejova 1, 04001 Košice-Juh
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
27.05.2015 - 21.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt neoznámil Ministerstvu financií SR prijatie pomoci de minimis do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku, v ktorom bola prijatá akákoľvek splátka finančného príspevku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 231/1999 Z.z.

Protect work

IČO
42262941
Sídlo
Závodská 679, 90873 Veľké Leváre
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
31.05.2015 - 22.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Q comp, s.r.o.

IČO
36569127
Sídlo
Myslavská 134, 04016 Košice-Myslava
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Stav kontroly
Ukončená

SAMŠPORT s.r.o.

IČO
18048692
Sídlo
Hodžova 261/1, 90701 Myjava
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
09.02.2015 - 19.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt oznámil MF SR prijatie finančného príspevku za tretí štvrťrok 2014 až šesť dni po stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 231/1999 Z.z.

SELUM s. r. o.

IČO
31384935
Sídlo
Horná Streda 366, 91624 Horná Streda
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
09.02.2015 - 13.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

SHELBY s. r. o.

IČO
46671358
Sídlo
Briestenné 339, 01822 Pružina
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
12.02.2015 - 28.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zamestnávateľom nebolo preukázané zaslanie piatich oznámení MF SR o poskytnutej minimálnej pomoci za roky 2012 a 2013 a za tri štvrťroky roku 2014 neboli oznámenia MF SR zaslané vôbec, nebol dodržaný článok II. bod 23 dohody č. 21/§56/2012/NP II-2/B, podľa ktorého zamestnávateľ sa zaväzuje oznamovať MF SR prijatie pomoci de minimis do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku, v ktorom bola prijatá akákoľvek splátka finančného príspevku v zmysle tejto dohody. Zároveň bolo porušené ustanovenie § 22 ods. 2 zákona o štátnej pomoci, podľa ktorého príjemca minimálnej pomoci je povinný štvrťročne oznamovať MF SR prijatie minimálnej pomoci, a to do 30 dní po uplynutí štvrťroku, v ktorom minimálnu pomoc prijal.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 231/1999 Z.z.

SLOVAKIA - REAL TOUR, s.r.o.

IČO
36212423
Sídlo
Smreková 2, 04420 Malá Ida
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
10.06.2015 - 19.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

SOS DEŤOM ULICE

IČO
42321221
Sídlo
Mlynská 22, 04001 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
28.05.2015 - 25.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

SPARMAL s. r. o.

IČO
44182741
Sídlo
Harmónia 3629, 90001 Modra
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
18.05.2015 - 16.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné

IČO
00416185
Sídlo
Kukorelliho 60, 06601 Humenné
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. aj predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Stav kontroly
Ukončená

SmartChance, s.r.o.

IČO
46039392
Sídlo
Kopčianska 8,10, 85101 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce alebo nasledujúce obdobie
Termín kontroly
25.01.2016 - 25.02.2016
Stav kontroly
Ukončená

TERMÁL s.r.o.

IČO
34099336
Sídlo
Promenádna 3221/20, 93201 Veľký Meder
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
09.07.2015 - 11.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

TERMÁL s.r.o.

IČO
34099336
Sídlo
Promenádna 3221/20, 93201 Veľký Meder
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
09.07.2015 - 11.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

TOMIRTECH, s.r.o

IČO
36369365
Sídlo
Demänovská 867, 03101 Liptovský Mikuláš
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
14.06.2015 - 09.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

TOMIRTECH, s.r.o

IČO
36369365
Sídlo
Demänovská 867, 03101 Liptovský Mikuláš
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
14.06.2015 - 09.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

TOP LINES s. r. o.

IČO
46573011
Sídlo
Soblahovská 1112/41, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
20.07.2015 - 13.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zamestnávateľ nepreukázal zaslanie siedmych oznámení o poskytnutí minimálnej pomoci MF SR za roky 2012 a 2013, ktoré neboli zaslané vôbec.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 231/1999 Z.z.
Dĺžka zachovania zriadených pracovných miest nebola dodržaná
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Bolo preukázané, že vytvorené pracovné miesta neboli udržané dva roky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nebolo preukázané uchovávanie dokumentácie súvisiacej s poskytovaním finančných príspevkov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

VERONIKA MODA, s.r.o.

IČO
45919143
Sídlo
Skalité 1007, 02314 Skalité
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
12.07.2015 - 20.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

VERONIKA MODA, s.r.o.

IČO
45919143
Sídlo
Skalité 1007, 02314 Skalité
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
12.07.2015 - 20.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Vendea, s.r.o.

IČO
35887281
Sídlo
Kukučínova 52, 83103 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce alebo nasledujúce obdobie
Termín kontroly
01.02.2016 - 29.02.2016
Stav kontroly
Ukončená

Vendea, s.r.o.

IČO
35887281
Sídlo
Kukučínova 52, 83103 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce alebo nasledujúce obdobie
Termín kontroly
01.02.2016 - 29.02.2016
Stav kontroly
Ukončená

WELLNEA s. r. o.

IČO
44645643
Sídlo
Lichnerova 41, 90301 Senec
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
18.05.2015 - 02.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

WoodPol s.r.o.

IČO
46375180
Sídlo
Bočná 4/234, 04420 Malá Ida
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
31.05.2015 - 19.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

ZAXARA, s. r. o.

IČO
36746886
Sídlo
Haburská 29, 82101 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
11.02.2015 - 11.03.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že kontrolovaný subjekt nepredložil žiadosti o úhradu platby číslo 2013/02, 2013/03, 2014/01 najneskôr do 60 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola mzda splatná nepostupoval v súlade s čl. II ods. 12.2 podľa ktorého je zamestnávateľ povinný predkladať úradu najneskôr do 60 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola mzda splatná dve vyhotovenia písomnej žiadosti o úhradu platby s 1 originálom a 2 kópiami dokladov, ktoré preukazujú skutočne vynaložené náklady na celkovú cenu práce občanov so zdravotným postihnutím v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku v súlade s kalkuláciou nákladov na celkovú cenu práce skutočne vynaložené náklady na celkovú cenu práce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

ZIKO HOLDING, s. r.o.

IČO
46218599
Sídlo
Mierová 94, 06601 Humenné
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. aj predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Stav kontroly
Ukončená

ZOE MEDIA

IČO
42355249
Sídlo
Trnavské Mýto 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
08.02.2015 - 19.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

ZOE MEDIA

IČO
42355249
Sídlo
Trnavské Mýto 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
08.02.2015 - 19.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

Združenie Lepší svet pre znevýhodnených

IČO
31816002
Sídlo
Osuského 8, 85103 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce aj nasledujúce obdobie
Termín kontroly
22.10.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

IČO
30813891
Sídlo
Turnianska 10, 85107 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce aj nasledujúce obdobie
Termín kontroly
22.10.2015 - 22.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Združenie sclerosis multiplex - Nádej

IČO
37926861
Sídlo
Nad Lúčkami 51, 84105 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce aj nasledujúce obdobie
Termín kontroly
22.10.2015 - 26.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt za kontrolované obdobie neoznamoval na Ministerstvo financií SR prijatie pomoci de minimis do 30 dní po uplynutí štvrťroka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Základná škola s materskou školou 900 85 VIŠTUK č. 44

IČO
31817025
Sídlo
Vištuk 44, 90085 Vištuk
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. aj predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
17.08.2015 - 15.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

cShop SK s. r. o.

IČO
44665016
Sídlo
Eisnerova 54/C, 84107 Bratislava-Dev.Nová Ves
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. aj predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
16.03.2015 - 20.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

spicybrown s. r. o.

IČO
46546707
Sídlo
Partizánska 424/9, 91451 Trenčianske Teplice
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
08.02.2015 - 28.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

IČO
00683876
Sídlo
Sekulská 1, 84250 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce aj nasledujúce obdobie
Termín kontroly
25.10.2015 - 06.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO
30794536
Sídlo
Špitálska 8, 81267 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2014, resp. predchádzajúce alebo nasledujúce obdobie
Termín kontroly
25.01.2016 - 28.02.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť