Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-068/2015/1050
Názov:
Postup správcu dane v procese postupovania dočasne nevymožiteľného daňového nedoplatku na spoločnosť Slovenskú konsolidačnú, a. s. v rokoch 2012 až 2014
Účel kontrolnej akcie:
Účelom KA je kontrola dodržiavania ustanovenia § 86 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správ
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Colný úrad Banská Bystrica

IČO
42499500
Sídlo
Partizánska cesta 17, 97590 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
05.10.2015 - 11.10.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

CÚ Banská Bystrica v oblasti dodržiavania zákonných postupov pre evidenciu a správu daní pri ich považovaní za dočasne nevymožiteľné a následnom postupovaní na Slovenskú konsolidačnú, a. s., vo vybranej vzorke spisovej dokumentácie nepostupoval v súlade s § 83 daňového poriadku, keď napriek splneným podmienkam ustanovených v daňovom poriadku nepovažoval daňové nedoplatky daňových dlžníkov za dočasne nevymožiteľné,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
CÚ Banská Bystrica v oblasti dodržiavania zákonných postupov pre evidenciu a správu daní pri ich považovaní za dočasne nevymožiteľné a následnom postupovaní na Slovenskú konsolidačnú, a. s., vo vybranej vzorke spisovej dokumentácie nepostupoval v súlade s § 83 daňového poriadku, tým, že daňové nedoplatky neboli považované za dočasne nevymožiteľné v momente splnenia podmienok ustanovených v § 83 daňovom poriadku, nemohol postúpiť tieto daňové nedoplatky na Slovenskú konsolidačnú, a. s. podľa § 86 ods. 1 písm. a) daňového poriadku, keď napriek splneným podmienkam ustanovených v daňovom poriadku nepovažoval daňové nedoplatky daňových dlžníkov za dočasne nevymožiteľné,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
CÚ Banská Bystrica v oblasti dodržiavania zákonných postupov pre evidenciu a správu daní pri ich považovaní za dočasne nevymožiteľné a následnom postupovaní na Slovenskú konsolidačnú, a. s., vo vybranej vzorke spisovej dokumentácie nepostupoval v súlade s § 86 ods. 1 písm. a) daňového poriadku, keď napriek splneným podmienkam ustanovených v daňovom poriadku nezabezpečil postúpenie daňových nedoplatkov daňových dlžníkov na Slovenskú konsolidačnú, a. s.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.

Colný úrad Bratislava

IČO
42499500
Sídlo
Miletičova 42, 82459 Bratislava
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
05.07.2015 - 21.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

CÚ Bratislava v oblasti dodržiavania zákonných postupov pre evidenciu a správu daní pri ich považovaní za dočasne nevymožiteľné a následnom postupovaní na Slovenskú konsolidačnú, a. s., vo vybranej vzorke spisovej dokumentácie nepostupoval v súlade s § 83 daňového poriadku, keď napriek splneným podmienkam ustanovených v daňovom poriadku nepovažoval daňové nedoplatky daňových dlžníkov za dočasne nevymožiteľné, a tým, že daňové nedoplatky neboli považované za dočasne nevymožiteľné v momente splnenia podmienok ustanovených v § 83 daňovom poriadku, nemohol postúpiť tieto daňové nedoplatky na Slovenskú konsolidačnú, a. s. podľa § 86 ods. 1 písm. a) daňového poriadku,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.

Colný úrad Košice

IČO
42499500
Sídlo
Národná trieda 27, 04001 Košice 1
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
21.09.2015 - 23.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Colný úrad Košice nepostupoval v súlade s § 83 daňového poriadku, keď napriek splneným podmienkam ustanovených v daňovom poriadku nepovažoval daňové nedoplatky daňových dlžníkov za dočasne nevymožiteľné,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Colný úrad tým, že daňové nedoplatky neboli považované za dočasne nevymožiteľné v momente splnenia podmienok ustanovených v § 83 daňového poriadku, nemohol postúpiť tieto daňové nedoplatky na Slovenskú konsolidačnú, a. s. podľa § 86 ods. 1 písm. a) daňového poriadku,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Colný úrad Košice nepostupoval v súlade s § 86 ods. 1 písm. a) daňového poriadku, keď napriek splneným podmienkam ustanovených v daňovom poriadku nezabezpečil postúpenie daňových nedoplatkov daňových dlžníkov na Slovenskú konsolidačnú, a.s.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.

Colný úrad Michalovce

IČO
30844029
Sídlo
Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
05.10.2015 - 07.10.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

CÚ Michalovce v oblasti dodržiavania zákonných postupov pre evidenciu a správu daní pri ich považovaní za dočasne nevymožiteľné a následnom postupovaní na Slovenskú konsolidačnú, a. s., vo vybranej vzorke spisovej dokumentácie tým, že daňové nedoplatky neboli považované za dočasne nevymožiteľné v momente splnenia podmienok ustanovených v § 83 daňovom poriadku, nemohol postúpiť tieto daňové nedoplatky na Slovenskú konsolidačnú, a. s. podľa § 86 ods. 1 písm. a) daňového poriadku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
CÚ Michalovce v oblasti dodržiavania zákonných postupov pre evidenciu a správu daní pri ich považovaní za dočasne nevymožiteľné a následnom postupovaní na Slovenskú konsolidačnú, a. s., vo vybranej vzorke spisovej dokumentácie nepostupoval v súlade s § 83 daňového poriadku, keď napriek splneným podmienkam ustanovených v daňovom poriadku nepovažoval daňové nedoplatky daňových dlžníkov za dočasne nevymožiteľné,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.

Colný úrad Nitra

IČO
42499500
Sídlo
Priemyselná 5, 95050 Nitra
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
10.08.2015 - 27.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

CÚ Nitra v oblasti dodržiavania zákonných postupov pre evidenciu a správu daní pri ich považovaní za dočasne nevymožiteľné a následnom postupovaní na Slovenskú konsolidačnú, a. s., čo je obsahom IV. časti tohto protokolu, vo vybranej vzorke spisovej dokumentácie nepostupoval v súlade s § 83 daňového poriadku, keď napriek splneným podmienkam ustanovených v daňovom poriadku nepovažoval daňové nedoplatky daňových dlžníkov za dočasne nevymožiteľné, a tým, že daňové nedoplatky neboli považované za dočasne nevymožiteľné v momente splnenia podmienok ustanovených v § 83 daňovom poriadku, nemohol postúpiť tieto daňové nedoplatky na Slovenskú konsolidačnú, a. s. podľa § 86 ods. 1 písm. a) daňového poriadku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.

Colný úrad Prešov

IČO
42499500
Sídlo
Kpt. Nálepku 4, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
28.09.2015 - 30.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

v 10 prípadoch nepostupoval v súlade s § 83 daňového poriadku, keď napriek splneným podmienkam ustanovených v daňovom poriadku nepovažoval daňové nedoplatky daňových dlžníkov za dočasne nevymožiteľné,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
v 28 prípadoch tým, že daňové nedoplatky neboli považované za dočasne nevymožiteľné v momente splnenia podmienok ustanovených v § 83 daňovom poriadku, nemohol postúpiť tieto daňové nedoplatky na Slovenskú konsolidačnú, a. s. podľa § 86 ods. 1 písm. a) daňového poriadku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.

Colný úrad Trenčín

IČO
42499500
Sídlo
Partizánska 1, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
19.07.2015 - 27.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

v 21 prípadoch nepostupoval v súlade s § 83 daňového poriadku, keď napriek splneným podmienkam ustanovených v daňovom poriadku nepovažoval daňové nedoplatky daňových dlžníkov za dočasne nevymožiteľné
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
v 24 prípadoch tým, že daňové nedoplatky neboli považované za dočasne nevymožiteľné v momente splnenia podmienok ustanovených v § 83 daňovom poriadku, nemohol postúpiť tieto daňové nedoplatky na Slovenskú konsolidačnú, a. s. podľa § 86 ods. 1 písm. a) daňového poriadku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.

Colný úrad Trnava

IČO
42499500
Sídlo
Piešťanská 3, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
05.07.2015 - 13.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

DÚ Trnava nepostupoval v súlade s § 86 ods. 4 daňového poriadku, keď v oznámeniach daňovému dlžníkovi o postúpení jeho daňového nedoplatku na Slovenskú konsolidačnú, a. s. uvádzal bez bližšej špecifikácie, že ide len „o pohľadávku, ktorú CÚ Trnava eviduje voči Vašej osobe“, pričom nebolo zrejmé o akú pohľadávku, resp. o aký daňový nedoplatok ide
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
DÚ Trnava nepostupoval v súlade s § 83 daňového poriadku, keď napriek splneným podmienkam ustanovených v daňovom poriadku nepovažoval daňové nedoplatky daňových dlžníkov za dočasne nevymožiteľné,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
DÚ Trnava tým, že daňové nedoplatky neboli považované za dočasne nevymožiteľné v momente splnenia podmienok ustanovených v § 83 daňovom poriadku, nemohol postúpiť tieto daňové nedoplatky na Slovenskú konsolidačnú, a. s. podľa § 86 ods. 1 písm. a) daňového poriadku,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
DÚ Trnava nepostupoval v súlade s § 86 ods. 1 písm. a) daňového poriadku, keď napriek splneným podmienkam ustanovených v daňovom poriadku nezabezpečil postúpenie daňových nedoplatkov daňových dlžníkov na Slovenskú konsolidačnú, a. s.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.

Colný úrad Žilina

IČO
42499500
Sídlo
Pri cintoríne 36, 01004 Žilina
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
27.09.2015 - 01.10.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

CÚ Žilina v oblasti dodržiavania zákonných postupov pre evidenciu a správu daní pri ich považovaní za dočasne nevymožiteľné a následnom postupovaní na Slovenskú konsolidačnú, a. s., vo vybranej vzorke spisovej dokumentácie nepostupoval v súlade s § 83 daňového poriadku, keď napriek splneným podmienkam ustanovených v daňovom poriadku nepovažoval daňové nedoplatky daňových dlžníkov za dočasne nevymožiteľné, a tým, že daňové nedoplatky neboli považované za dočasne nevymožiteľné v momente splnenia podmienok ustanovených v § 83 daňovom poriadku, nemohol postúpiť tieto daňové nedoplatky na Slovenskú konsolidačnú, a. s. podľa § 86 ods. 1 písm. a) daňového poriadku,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.

Daňový úrad Banská Bystrica

IČO
42499500
Sídlo
Nová ulica 13, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
15.09.2015 - 06.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Daňový úrad Banská Bystrica nepostupoval v súlade s § 83 daňového poriadku, keď napriek splneným podmienkam ustanovených v daňovom poriadku nepovažoval daňové nedoplatky daňových dlžníkov za dočasne nevymožiteľné,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Daňový úrad Banská Bystrica nepostupoval v súlade s § 84 daňového poriadku, keď napriek splneným podmienkam ustanovených v daňovom poriadku nezabezpečil odpísanie daňových nedoplatkov,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Daňový úrad Banská Bystrica nepostupoval v súlade s § 88 ods. 4 daňového poriadku, keď nezisťoval či sú splnené podmienky na začatie daňového exekučného konania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.

Daňový úrad Bratislava

IČO
42499500
Sídlo
Ševčenkova 32, 85000 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
15.09.2015 - 20.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Daňový úrad nepostupoval v súlade s § 55 daňového poriadku, keď predpis daňovej povinnosti nekorektne vykazoval ako daňový nedoplatok,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Daňový úrad nepostupoval v súlade s § 83 daňového poriadku, keď napriek splneným podmienkam ustanovených v daňovom poriadku nepovažoval daňové nedoplatky daňových dlžníkov za dočasne nevymožiteľné,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Daňový úrad nepostupoval v súlade s § 84 daňového poriadku, keď napriek splneným podmienkam ustanovených v daňovom poriadku nezabezpečil odpísanie daňových nedoplatkov,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Daňový úrad nepostupoval v súlade s § 86 ods. 1 písm. a) daňového poriadku, keď napriek splneným podmienkam ustanovených v daňovom poriadku nezabezpečil postúpenie daňových nedoplatkov daňových dlžníkov na Slovenskú konsolidačnú, a. s.,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Daňový úrad nepostupoval v súlade s § 88 ods. 4 daňového poriadku, keď nezisťoval či sú splnené podmienky na začatie daňového exekučného konania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.

Daňový úrad Košice

IČO
42499500
Sídlo
Rozvojová 2, 04190 Košice
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
15.09.2015 - 29.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Daňový úrad Košice nepostupoval v súlade s § 55 daňového poriadku, keď predpis daňovej povinnosti nekorektne vykazoval ako daňový nedoplatok,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Daňový úrad Košice nepostupoval v súlade s § 83 daňového poriadku, keď napriek splneným podmienkam ustanovených v daňovom poriadku nepovažoval daňové nedoplatky daňových dlžníkov za dočasne nevymožiteľné,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Daňový úrad Košice nepostupoval v súlade s § 86 ods. 1 písm. a) daňového poriadku, keď napriek splneným podmienkam ustanovených v daňovom poriadku nezabezpečil postúpenie daňových nedoplatkov daňových dlžníkov na Slovenskú konsolidačnú, a. s..
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Daňový úrad Košice nepostupoval v súlade s § 84 daňového poriadku, keď napriek splneným podmienkam ustanovených v daňovom poriadku nezabezpečil odpísanie daňových nedoplatkov,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Daňový úrad Košice nepostupoval v súlade s § 88 ods. 4 daňového poriadku, keď nezisťoval či sú splnené podmienky na začatie daňového exekučného konania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.

Daňový úrad Nitra

IČO
42499500
Sídlo
Damborského 5, 95050 Nitra
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
04.08.2015 - 17.01.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

subjekt nepostupoval v súlade s § 83 daňového poriadku, keď napriek splneným podmienkam ustanovených v daňovom poriadku nepovažoval daňové nedoplatky daňových dlžníkov za dočasne nevymožiteľné,
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Subjekt nepostupoval v súlade s § 84 daňového poriadku, keď napriek splneným podmienkam ustanovených v daňovom poriadku nezabezpečil odpísanie daňových nedoplatkov,
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Subjekt nepostupoval v súlade s § 88 ods. 4 daňového poriadku, keď nezisťoval či sú splnené podmienky na začatie daňového exekučného konania,
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
nepostupoval v súlade s §55 daňového poriadku, keď predpis daňovej povinnosti nekorektne vykazoval ako daňový nedoplatok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.

Daňový úrad Prešov

IČO
42499500
Sídlo
Hviezdoslavova 7, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
15.09.2015 - 30.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Správca dane nepostupoval v súlade s § 55 daňového poriadku, keď predpis daňovej povinnosti nekorektrne vykazoval ako daňový nedoplatok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Správca dane nepostupoval v súlade s § 83 daňového poriadku, keď napriek splneným podmienkam ustanovených v daňovom poriadku nepovažoval daňové nedoplatky daňových dlžníkov za dočasne nevymožiteľné
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Daňový úrad Prešov nepostupoval v súlade s § 86 ods. 1 písm. a) daňového poriadku, keď napriek splneným podmienkam ustanovených v daňovom poriadku nezabezpečil postúpenie daňových nedoplatkov daňových dlžníkov na Slovenskú konsolidačnú, a. s.,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Daňový úrad Prešov nepostupoval v súlade s § 84 daňového poriadku, keď napriek splneným podmienkam ustanovených v daňovom poriadku nezabezpečil odpísanie daňových nedoplatkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Daňový úrad Prešov nepostupoval v súlade s § 88 ods. 4 daňového poriadku, keď nezisťoval či sú splnené podmienky na začatie daňového exekučného konania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.

Daňový úrad Trenčín

IČO
42499500
Sídlo
K dolnej stanici 22, 91133 Trenčín
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
16.09.2015 - 29.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

Daňový úrad Trnava

IČO
42499500
Sídlo
Hlboká 8/1, 91765 Trnava
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
17.09.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Daňový úrad Trnava nepostupoval v súlade s § 83 daňového poriadku, keď napriek splneným podmienkam ustanovených v daňovom poriadku nepovažoval daňové nedoplatky daňových dlžníkov za dočasne nevymožiteľné,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Daňový úrad trnava nepostupoval v súlade s § 86 ods. 1 písm. a) daňového poriadku, keď napriek splneným podmienkam ustanovených v daňovom poriadku nezabezpečil postúpenie daňových nedoplatkov daňových dlžníkov na Slovenskú konsolidačnú, a. s.,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Daňový úrad Trnava nepostupoval v súlade s § 84 daňového poriadku, keď napriek splneným podmienkam ustanovených v daňovom poriadku nezabezpečil odpísanie daňových nedoplatkov,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Daňový úrad trnava nepostupoval v súlade s § 88 ods. 4 daňového poriadku, nezisťoval, či sú splnené podmienky na začatie daňového exekučného konania,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Daňový úrad Trnava nepostupoval v súlade s § 55 daňového poriadku, keď predpis daňovej povinnosti nekorektne vykazoval ako daňový nedoplatok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.

Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

IČO
42499500
Sídlo
Radlinského 37, 81773 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
16.09.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Daňový úrad Žilina

IČO
42499500
Sídlo
ul. Janka Kráľa 2, 01001 Žilina
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
29.09.2015 - 22.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO
42499500
Sídlo
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
18.06.2015 - 14.02.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť