Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-060/2009/0002
Názov:
Kontrola projektov ISPA/Kohézny fond, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2008
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36672441
Sídlo
Revolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.02.2009 - 24.03.2009
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt neuviedol v jednej Žiadosti o platbu správne údaje (číslo faktúry) (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Kontrolovaný subjekt neuviedol v jednej Žiadosti o platbu správne údaje (číslo faktúry) (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Kontrolovaný subjekt neuviedol v jednej Žiadosti o platbu správne údaje (číslo faktúry) (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Kontrolovaný subjekt neviedol jasne rozlíšenú analytickú evidenciu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Kontrolovaný subjekt neviedol jasne rozlíšenú analytickú evidenciu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Kontrolovaný subjekt neviedol jasne rozlíšenú analytickú evidenciu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Kontrolovaný subjekt neviedol jasne rozlíšenú analytickú evidenciu (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nedodržal zmluvne stanovené termíny predkladania monitorovacích správ (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Kontrolovaný subjekt nedodržal zmluvne stanovené termíny predkladania monitorovacích správ (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Kontrolovaný subjekt nedodržal zmluvne stanovené termíny predkladania monitorovacích správ (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Kontrolovaný subjekt nemal zavedený taký systém archivácie, ktorý zodpovedal požiadavkám súvisiacich s implementáciou Projektu ISPA/KF (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Kontrolovaný subjekt nemal zavedený taký systém archivácie, ktorý zodpovedal požiadavkám súvisiacich s implementáciou Projektu ISPA/KF (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Kontrolovaný subjekt nemal zavedený taký systém archivácie, ktorý zodpovedal požiadavkám súvisiacich s implementáciou Projektu ISPA/KF (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.02.2009 - 02.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
00678678
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.02.2009 - 07.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.02.2009 - 24.03.2009
Stav kontroly
Ukončená

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36056006
Sídlo
Partizánska cesta 5, 97523 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.02.2009 - 23.03.2009
Stav kontroly
Ukončená

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36570460
Sídlo
Komenského 50, 04248 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.02.2009 - 24.03.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť