Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-013/2024/1120
Názov:
Činnosť Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania
Účel kontrolnej akcie:
Posúdenie vzniku, činnosti a financovania Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania.
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania

IČO
54779189
Sídlo
Námestie 1. mája 7286/18, 81106 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Rok 2022 po súčasnosť a bezprostredne súvisiace predchádzajúce obdobie
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť