Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-040/2023/1090
Názov:
Preverenie výsledkov činností Slovensko IT, a.s.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárenie spoločnosti Slovensko IT, a.s. vrátane projektového riadenia.
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

IČO
50349287
Sídlo
Pribinova 25, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2020 - 1. polrok 2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Slovensko IT

IČO
53268652
Sídlo
Štúrova 27, 04001 Košice
Kontrolované obdobie
2020 - 1. polrok 2023
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť