Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-036/2020/1032
Názov:
Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontroly bude preverenie opodstatnenosti obstarania projektu, hospodárnosť, efektivita jeho o
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

IČO
50349287
Sídlo
Pribinova 25, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2018-2020
Termín kontroly
22.09.2020 - 29.04.2021
Stav kontroly
Ukončená

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

IČO
42156424
Sídlo
Kollárova 8, 91702 Trnava
Kontrolované obdobie
2018-2020
Termín kontroly
22.09.2020 - 29.04.2021
Stav kontroly
Ukončená

Národný bezpečnostný úrad

IČO
36061701
Sídlo
Budatínska 30, 85007 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2018-2020
Termín kontroly
13.09.2020 - 29.04.2021
Stav kontroly
Ukončená
Späť