Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-044/2008/0003
Názov:
Kontrola projektov ISPA/Kohézny fond, ktorých realizácia skončila 30.06.2008
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
18.08.2008 - 17.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.10.2008 - 13.01.2009
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
00678678
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
17.08.2008 - 13.10.2008
Stav kontroly
Ukončená

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

IČO
35919001
Sídlo
Dúbravská cesta 14, 84101 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
19.10.2008 - 10.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36672084
Sídlo
Kuzmányho 25, 03680 Martin
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
19.10.2008 - 01.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36550949
Sídlo
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.08.2008 - 29.09.2008
Stav kontroly
Ukončená

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

IČO
31364501
Sídlo
Klemensova 8, 81361 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
19.10.2008 - 24.11.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť