Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-019/2024/1060
Názov:
Prevencia zdravia
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť nastavenie systému financovania v oblasti prevencie zdravia
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00165565
Sídlo
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2017-2023 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť