Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-041/2023/1130
Názov:
Hluk v životnom prostredí
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť systém zabezpečenia ochrany pred hlukom vo vonkajšom prostredí v SR
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00165565
Sídlo
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2020 - 2023 a súvisiace obdobie
Stav kontroly
Pripravovaná

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00607223
Sídlo
Trnavská cesta 52, 82645 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2020 - 2023 a súvisiace obdobie
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť