Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-038/2018/1130
Názov:
Centrálny nákup nemocničných lôžok.
Účel kontrolnej akcie:
Preverenie a vyhodnotenie centrálneho nákupu nemocničných lôžok Ministerstvom zdravotníctva SR.
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00165565
Sídlo
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2017 - 2018
Termín kontroly
23.09.2018 - 11.12.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

MZ SR nemal v čase kontroly systém centrálneho nákup upravený interným riadiacim aktom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť