Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-008/2024/1130
Názov:
Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Kancelárii prezidenta SR
Účel kontrolnej akcie:
Získať primerané uistenie, že verejné prostriedky na činnosť Kancelárie boli použité v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Kancelária prezidenta SR

IČO
30845157
Sídlo
Štefánikova 2, 81105 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2019 - 2023
Termín kontroly
26.02.2024 - 14.05.2024
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť