Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-063/2008/0001
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

IČO
36167908
Sídlo
Sv. Jakuba 21, 08501 Bardejov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
10.08.2008 - 18.09.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť