Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-064/2008/0003
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vo vybraných mestách a obciach použitými v rámci vlastnej investičnej činnosti
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Obec Bolešov

IČO
00317080
Sídlo
Bolešov 78, 01853 Bolešov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
05.10.2008 - 20.11.2008
Stav kontroly
Ukončená

Obec Pruské

IČO
00317721
Sídlo
Pruské 1, 01852 Pruské
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
05.10.2008 - 27.11.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť