Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-067/2008/0002
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami, nakladania s majetkom vyššieho územného celku a podnikateľskej činnosti
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy

IČO
00399388
Sídlo
SNP 41, 93601 Šahy
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
17.08.2008 - 23.09.2008
Stav kontroly
Ukončená

Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, Komárno

IČO
00352233
Sídlo
Budovateľská 32, 94501 Komárno
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
22.06.2008 - 27.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce

IČO
00893129
Sídlo
Ul. 1. mája 22, 95301 Zlaté Moravce
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
18.06.2008 - 22.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra

IČO
00596868
Sídlo
Cintorínska 4, 95050 Nitra
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
05.06.2008 - 01.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť