Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-022/2020/1033
Názov:
Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnych účtovných závierkach ústredných orgánov štátnej správy.
Účel kontrolnej akcie:
Účelom KA bude preveriť, či ministerstvá vykazujú a zverejňujú údaje o vybraných položkách majetku a
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

IČO
00165182
Sídlo
Nám. SNP 33, 81331 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2017 - 2019
Termín kontroly
05.05.2020 - 29.10.2020
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IČO
00681156
Sídlo
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2017-2019
Termín kontroly
07.06.2020 - 22.10.2020
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

IČO
00699021
Sídlo
Hlboká cesta 2, 83336 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2017, 2018, 2019
Termín kontroly
05.02.2020 - 28.05.2020
Stav kontroly
Ukončená
Späť