Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-050/2008/0005
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestách Košického samosprávneho kraja
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Sobrance

IČO
00325791
Sídlo
Štefánikova 23, 07301 Sobrance
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.10.2008 - 07.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť