Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-037/2009/0004
Názov:
Kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcich kontrol
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých

IČO
00604950
Sídlo
Javorinská 7a, 81103 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
19.07.2009 - 11.08.2009
Stav kontroly
Ukončená

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých

IČO
00655546
Sídlo
Rohov 27, 90604 Rohov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
24.06.2009 - 10.08.2009
Stav kontroly
Ukončená

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých - INTEGRA

IČO
30843251
Sídlo
Tylova 21, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
19.07.2009 - 11.08.2009
Stav kontroly
Ukončená

Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Galanta

IČO
00160156
Sídlo
Štvrť SNP 34/1004, 92401 Galanta
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
14.06.2009 - 10.08.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Bojnice

IČO
00318001
Sídlo
Sládkovičova 1, 97201 Bojnice
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
14.06.2009 - 09.08.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Gelnica

IČO
00329061
Sídlo
Banícke námestie 4, 05601 Gelnica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.06.2009 - 10.08.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Medzilaborce

IČO
00323233
Sídlo
Mierová 326/4, 06801 Medzilaborce
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.06.2009 - 14.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Michalovce

IČO
00325490
Sídlo
Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
14.06.2009 - 12.08.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Pezinok

IČO
00305022
Sídlo
Radničné nám. 7, 90214 Pezinok
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.07.2009 - 11.08.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Senec

IČO
00305065
Sídlo
Mierové nám. 8, 90301 Senec
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.06.2009 - 11.08.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Spišská Nová Ves

IČO
00329614
Sídlo
Radničné námestie 7, 05270 Spišská Nová Ves
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
14.06.2009 - 10.08.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Topoľčany

IČO
00311162
Sídlo
Nám. M.R. Štefánika 1/1, 95501 Topoľčany
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
22.06.2009 - 20.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Turzovka

IČO
00314331
Sídlo
Turzovka 0, 02354 Turzovka
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
16.06.2009 - 26.07.2007
Stav kontroly
Ukončená

Mestská časť Bratislava - Rusovce

IČO
00304611
Sídlo
Vývojová 8, 85110 Bratislava-Rusovce
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
28.07.2009 - 12.08.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

IČO
00603147
Sídlo
Vajanského nábr. 3, 81421 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
12.07.2009 - 11.08.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Bziny

IČO
00628883
Sídlo
Bziny 96/8, 02601 Bziny
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.07.2009 - 28.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Harmanec

IČO
00313416
Sídlo
Harmanec 6, 97603 Harmanec
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
14.06.2009 - 15.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Košeca

IČO
00317390
Sídlo
Košeca 36, 01864 Košeca
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
14.06.2009 - 13.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Košické Oľšany

IČO
00324361
Sídlo
Košické Oľšany 0, 04442 Košické Oľšany
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
14.06.2009 - 11.08.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Lenartov

IČO
00322270
Sídlo
Lenartov 37, 08606 Lenartov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.06.2009 - 14.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Medzany

IČO
17149002
Sídlo
Medzany 0, 08221 Medzany
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.07.2009 - 20.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Ochodnica

IČO
00314153
Sídlo
Ochodnica 121, 02335 Ochodnica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
05.07.2009 - 26.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Patince

IČO
00306631
Sídlo
Lipová 233, 94639 Patince
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
14.06.2009 - 08.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Podbrezová

IČO
00313688
Sídlo
Sládkovičova 76/6, 97681 Podbrezová
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
14.06.2009 - 13.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Veľké Zálužie

IČO
00308595
Sídlo
Obecná 955, 95135 Veľké Zálužie
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
22.06.2009 - 15.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Zlatá Baňa

IČO
00328031
Sídlo
Zlatá Baňa 0, 08252 Zlatá Baňa
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
14.06.2009 - 30.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Špania Dolina

IČO
00313858
Sídlo
Špania Dolina 132, 97401 Špania Dolina
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
14.06.2009 - 14.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Západoslovenské múzeum v Trnave

IČO
36087017
Sídlo
Múzejné nám. 3, 91809 Trnava
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
14.06.2009 - 12.08.2009
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené
Späť